Rozwój agroturystyki z udziałem instytucji i organizacji branżowych w województwie pomorskim

In rural areas with low agricultural potential, the agrotourism provides a financial stability for small and medium-sized farms. It is also a stimulator of the local economy, thus providing a revenue for municipal budgets. A positive action and cooperation in tourism development can be seen in many communities of the Pomeranian province. In the months August - November 2009 the author of this article carried a primary research among the owners of agrotourist farms in the Pomeranian province. The goal was to obtain information and opinions about the activities of local and national level institutions and organizations in the field of agrotourism development. Respondents rated highest the cooperation with the Polish Federation of Rural Tourism "Hospitable Farms" and the Pomeranian Agricultural Advisory Center in Gdansk. / Synopsis. Na obszarach wiejskich o niskim potencjale rolniczym, agroturystyka zapewnia stabilizację finansową małym i średnim gospodarstwom rolnym. Jest też stymulatorem lokalnej gospodarki przysparzając dochodów budżetom gmin. Pozytywne działania i współpracę w zakresie rozwoju agroturystyki można dostrzec w wielu gminach województwa pomorskiego. Autorka artykułu przeprowadziła w miesiącach sierpień – listopad 2009 r. badania pierwotne wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych województwa pomorskiego. Ich celem było uzyskanie informacji i opinii o działaniach instytucji i organizacji szczebla lokalnego i ogólnokrajowego na rzecz rozwoju agroturystyki. Ankietowani najwyżej ocenili współpracę z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.


Other Titles:
The development of agrotourism with the participation of local administration and professional organizations in the Pomeranian province
Issue Date:
2010-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195781
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195781
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195781
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 10, 25
Page range:
45-54
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)