Zmiany cen gruntów ornych w obrocie prywatnym przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

This article analyzes the price disparity and its changes as well as their perception for one of the most important factors in agricultural production which is arable land. Time research covers the range of years 2000-2011. Particular attention is given to determination of the effect the Polish accession to the European Union might have had on the change in the prices of arable land. / Synopsis. W artykule dokonano analizy zmian i występowania rozbieżności cenowych oraz sposobu postrzegania jednego z najważniejszych czynników produkcji rolniczej, jakim są grunty orne. Zakres czasowy badań obejmował lata 2000-2011. Szczególną uwagę poświęcono określeniu, jaki wpływ mogło mieć wstąpienie Polski do Unii Europejskiej na zmianę cen gruntów ornych.


Other Titles:
Changes in the price of arable land in private turnover before and after the Polish accession to the European Union
Issue Date:
2012-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195279
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195279
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195279
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 27
Page range:
159-168
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)