Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A growing interest in agrarian issues has been identified on the international level since 2006. The main reason for this change in approach to agriculture is a rise in the world food prices and the limitation of economic and physical access to food (mainly for food net importing countries). Thus, the period between 2007 and 2011 is being called as the world food crisis. The main aim of the paper is to present adjustments in the domestic trade policy (especially in exports policy) related to the agricultural trade. The analysis covers also the impact of export duties/tax and other export restrictions which have been imposed on agricultural products and food as well as the consequences of rising food prices for the global and domestic welfare. / Synopsis. Od roku 2006 na forum międzynarodowym można zaobserwować wzrost zainteresowania kwestią rolną. Stało się to za sprawą m.in. gwałtownego wzrostu cen surowców rolnych na rynkach międzynarodowych, a tym samym ograniczenia ekonomicznego i fizycznego dostępu do żywności (głównie dla krajów importerów netto żywności). Dlatego też okres 2007-2011 zyskał miano światowego kryzysu żywnościowego. Celem artykułu jest nakreślenie problematyki zmian w polityce handlowej państw (zwłaszcza polityki eksportowej) odnoszącej się do handlowej wymiany produktów rolnych w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego. W opracowaniu dokonano analizy wpływu cła/podatku eksportowego i innych ograniczeń w eksporcie na poziom cen rolnych oraz dobrobyt zarówno na poziome globalnym, jak i krajowym.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History