Zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej w rozwój rolnictwa w Afryce

With over a billion people in Africa, the issue of agricultural development and food security is extremely important. The paper investigates the historical engagement of China in the economic cooperation with Africa, as well as the Chinese and African alimentary needs leading to enhanced interest in bilateral collaboration and assistance. Different aspects of the Chinese agricultural commitment in Africa are discussed. / Synopsis. Problem rozwoju rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego pozostaje jednym z kluczowych wyzwań współczesnej Afryki. W artykule przedstawiono historyczne zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej(ChRL) we współpracę gospodarczą z krajami Afryki oraz czynniki skłaniające państwa Afryki i ChRL do pogłębiania kooperacji w sektorze rolnym. Analizie poddano różne formy chińskiego zaangażowania we współpracę rolną z krajami Afryki.


Other Titles:
Chinese agricultural engagement in Africa
Issue Date:
2012-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195271
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195271
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195271
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 27
Page range:
77-86
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)