Files

Abstract

The aim of this paper is to analyze the position of India in the WTO agricultural negotiations. The article is divided into three parts. Part One will discuss the economic significance of the agricultural sector in India. Part Two will analyze India’s trade policy. The main part of the paper relates to the demands of India in the WTO agricultural negotiations. / Synopsis. Celem opracowania jest analiza stanowiska Indii w negocjacjach rolnych WTO. Artykuł został podzielony na trzy części. W części pierwszej dokonano charakterystyki indyjskiego sektora rolnego. Następnie omówiono podstawy polityki handlowej Indii. Zasadnicza część rozważań dotyczy postulatów Indii w negocjacjach rolnych WTO.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History