Stanowisko Indii w negocjacjach rolnych WTO

The aim of this paper is to analyze the position of India in the WTO agricultural negotiations. The article is divided into three parts. Part One will discuss the economic significance of the agricultural sector in India. Part Two will analyze India’s trade policy. The main part of the paper relates to the demands of India in the WTO agricultural negotiations. / Synopsis. Celem opracowania jest analiza stanowiska Indii w negocjacjach rolnych WTO. Artykuł został podzielony na trzy części. W części pierwszej dokonano charakterystyki indyjskiego sektora rolnego. Następnie omówiono podstawy polityki handlowej Indii. Zasadnicza część rozważań dotyczy postulatów Indii w negocjacjach rolnych WTO.


Other Titles:
The position of India in the WTO agricultural negotiations
Issue Date:
2013-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190945
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190945
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190945
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
121-130
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)