Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004-2011

The sector of cooperative banking in Europe has occupied an important position in the banking system for many years, though its role in individual countries differs. Despite the reduction of the number of cooperative banks between 2004-2011, the number of their outposts increased. In recent years, members and customers of cooperative banks have grown dynamically. The cooperative banks increased the quantity of engaged and possessed assets. In the years 2004-2011, the discussed banks doubled their deposits (to 3,9 bln euro) and granted more than two times the number of loans (worth about 4 bln euro). / Synopsis. Sektor bankowości spółdzielczej w Europie zajmuje ważną pozycję w systemie bankowym od wielu lat, choć jego rola w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. Pomimo zmniejszenia liczby banków spółdzielczych w latach 2004-2011, liczba ich placówek wzrosła. W ostatnich latach dynamicznie przybyło członków i klientów banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze zwiększyły ilość zatrudnionych i posiadanych aktywów. W latach 2004-2011 omawiane banki podwoiły swoje depozyty (do 3,9 bln euro) i udzieliły ponad dwukrotnie wyższych kredytów (o wartości 4,0 bln euro).


Other Titles:
Changes in the sector of the cooperative banking in Europe during 2004-2011
Issue Date:
2013-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190821
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190821
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190821
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
232-242
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)