Konkurencyjność kosztowa polskich gospodarstw mlecznych na arenie europejskiej w perspektywie zmian polityki rolnej UE po 2014 roku

The aim of this article is to present the problems of cost competitiveness of Polish dairy farms and selected European countries. Comparisons were used to study IFCN and Agricultural Census 2010. As can be seen from the analysis, the majority of farms in Poland are uncompetitive in terms of cost of milk production compared to typical farms in Germany, France, Denmark and the Netherlands. The situation is slightly higher for larger farms (more than 65 cows). The weakness of Polish farms was low technical efficiency. Mainly seen in low productivity of labor and land productivity. / Synopsis. Celem artykułu było przedstawienie zagadnienia konkurencyjności kosztowej produkcji mleka w gospodarstwach z Polski i wybranych krajach europejskich. Do porównań wykorzystano badania prowadzone w ramach IFCN oraz z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, większość gospodarstw w Polsce jest niekonkurencyjna pod względem kosztów produkcji mleka w stosunku do typowych gospodarstw z Niemiec, Francji, Danii i Holandii. Sytuacja wygląda nieco lepiej w przypadku gospodarstw dysponujących większa skalą produkcji (utrzymujących powyżej 65 krów). Słabością polskich gospodarstw jest niska efektywność techniczna. Głównie niska wydajność pracy i produkcyjność ziemi.


Other Titles:
Competitiveness of Polish dairy farms in the European arena against changes in EU agricultural policy after 2014
Issue Date:
2013-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190813
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190813
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190813
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
192-202
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)