Ewolucja podejścia do jakości żywności oraz podstawowe cechy systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w Unii Europejskiej

The aim of the article is the description of the genesis of legal acts in respect to quality schemes for agricultural products and foodstuffs in the EU. Presented are the most important characteristics of quality schemes for agricultural products and foodstuffs, which are: protected designations of origin, protected geographical indications, guarantees for traditional specialties, and organic farming. The current legal regulations ensure quality schemes for agricultural products and foodstuffs have supranational applications. The consequence of supranational protection is versatility of notions used in legal acts which are currently in force. / Synopsis. Celem pracy jest przybliżenie genezy rozwiązań prawnych w zakresie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w UE. Przedstawione zostały również najważniejsze cechy tych systemów, do których należą: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności oraz produkcja ekologiczna. Obowiązujące regulacje prawne zapewniają systemy jakości produktów rolnych oraz środków spożywczych o charakterze ponadterytorialnym. Konsekwencją ponadterytorialności ochrony jest uniwersalność podstawowych pojęć użytych w obowiązujących aktach prawnych.


Other Titles:
Evolution of the approach to food quality and the fundamental features of quality schemes for agricultural products and foodstuffs in European Union
Issue Date:
2013-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190797
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190797
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190797
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
65-75
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)