Preferencje podatkowe jako instrument polityki rolnej – na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej


Keywords:
The Member States of the European Union in their national tax systems apply tax instruments directed to the agriculture sector (so-called tax expenditures) that diminish public revenue and provide benefits to selected groups of taxpayers. Tax expenditures are targeted to strictly selected farms or production of certain goods. Implementing them may results in distortion of competition in the single market of an agriculture sector. At the same time aid in the form of tax expenditures avoids the EU notification ; which consequently allows member states to support agriculture beyond the scrutiny of state aid. The purpose of this article is to analyse tax expenditures targeted to farmers in selected EU countries ; i.e. Germany ; France and Italy ; and to assess the impact ; as well as the scope of this hidden state intervention in the agriculture sector. / Synopsis. Państwa członkowskie Unii Europejskiej w narodowych systemach podatkowych stosują instrumenty podatkowe ; które pozbawiają państwo części dochodów publicznych oraz zapewniają korzyści wybranym podatnikom. Takie preferencje podatkowe (tax expenditures) są kierowane m.in. do wybranych gospodarstw rolnych lub wspierają produkcję niektórych towarów. Instrumenty te mogą zakłócać konkurencję na rynku wspólnotowym w tak wrażliwym sektorze ; jakim jest rolnictwo. Jednocześnie część z tych konstrukcji podatkowych ; na co wskazują badania i szczegółowa analiza raportów dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie ; wymyka się unijnej notyfikacji. Celem artykułu jest analiza preferencji podatkowych kierowanych do rolników w wybranych krajach UE ; tj. w Niemczech ; Francji i we Włoszech oraz ocena skutków i zakresu tego ukrytego wsparcia.
Other Titles:
Tax expenditures as an instrument of the agriculture policy – an example of selected European Union Member States
Issue Date:
2014-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.189842
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/189842
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/189842
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 29
Page range:
43-58
Total Pages:
16
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)