Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Az energiaszektor kiemelt figyelmet kap napjainkban, hiszen a világnépesség növekedésével exponenciálisan nő annak energiafelhasználása is, amire a fosszilis energiahordozók megújuló erőforrásokra való kiváltása jelenti a megoldást. Magyarország erőforrás adottságait kihasználva az élen járó, megújuló energiát alkalmazó országok közé kerülhetne, mégis e tekintetben való fejlődése más szomszédos országokkal összehasonlítva elmarad, a 2020-ig vállalt 14,65%-os megújuló részarány sem bizonyul túlzottan magasnak. Kutatásom során az energiaipar nagy potenciálú szegmensét vizsgáltam alaposabban: a geotermiát. Olyan kérdésekre kerestem választ, hogy milyen vállalkozásoknak éri meg geotermikus energiával való energiagazdálkodás? Milyen belátható időn belül térül meg a befektetés? Kutatásomban összehasonlítottam a földhőt hasznosító fűtési rendszerek különböző méreteknél felmerülő beruházási input tényezőit és bemutattam ezek teljes beruházási és működési költségét. Saját mutatószámra méretgazdaságossági számításokat készítettem, majd megvizsgáltam ezek hogyan változnak az elnyerhető támogatás összegének növekedését feltételezve. Kutatásom eredményeként a földgázkiváltásból adódó megtakarítás mérhetővé válik az eltérő méreteknél, amely remélhetőleg magánszemélyek, vállalkozások, közintézmények, önkormányzatok, termálfürdők energiaracionalizálási döntésmérlegeléséhez nyújt tervezési segítséget. ------------------------------------------------------- Nowadays the energy sector is really on focused, because of the rising energy consumption of world population. The solution is the renewable resources, wherewith the fossil energy will be redeemable. If Hungary is exploited its advantages in this regard, it would join to the leading countries, which utilize renewable energy. As compared with other countries we can see that our country is behind with making use of renewable energy. Moreover the undertaken 14,65 % renewable rate, which is valid until 2020, doesn’t seems too high. In my investigation I chose the segment of energy industry with big potential: geotheral energy. I was looking for answers about what kind of enterprises can get advantages from geothermal energy utilization and when will return these investments. During my disquisition, I set against heating systems which are using geothermal energy and their investment’s input facts in different measures. After that I presented their total investment and operation costs and size economical index calculuses. Then I analysed the effect of increasing subventions for renewable energy projects. The result of my research is that the financial savings will become mensurable due to the substitution of natural gas to thermal energy. Hopefully it will provide help for energy conservation and rationalizition planning e.g. for individuals, enterprises, social institutions, spas and of course for all establishments.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History