Files

Abstract

2011 tavaszán és őszén a Lakitelki Népfőiskola Kossuth Kollégium néven kérdőíves fel-mérést végzett a Közép- alföldi régióban, leginkább Bács- Kiskun megyében, a lakosság önértékelését vizsgálva pénzügyi, gazdasági helyzetéről, tájékozottságáról. Az említett kutatásban részt vettünk a Károly Róbert Főiskolát képviselve, ahol tapasztalatot és kutatási anyagot szereztünk, amelynek szabad felhasználásához hozzájárultak a Kossuth Kollégium szervezői. A tavaszi kutatás során 1 132, az őszi felmérés alatt 1 773 darab kérdőívet dolgoztunk fel. Ezekre az adatbázisokra építettük tudományos munkánkat. A kérdőíves kutatás egyebek mellett a háztartások hitelezéshez és megtakarításokhoz való viszonyát is vizsgálta, amely dolgozatunk témáját adja. A primer kutatás tükrében célunk bemutatni, hogy a megkérdezettek hogyan viszonyulnak a hitelekhez, megtakarításokhoz, illetve a válság milyen hatással volt a vizsgált háztartások pénzügyeire. Célunk egy olyan figyelemfelkeltő anyag összeállítása, amely rávilágít a vidéki emberek modern pénzügyi termékekkel szembeni hozzáállására, az öngondoskodás kérdésével kapcsolatos problémáira, illetve arra, hogy számukra megjelenik-e a „megtakarítás” lehetőségként, és ha igen, milyen formában. ---------------------------------------------------------------- In spring and autumn 2011, the People’s Collage of Lakitelek – under the name of Kossuth College – made a survey in the region of Central-Lowland, mainly in Bács-Kiskun county, investigating the self-assessment of the population in the field of their own finan-cial and economic situation, awareness. We took part in this survey as an interviewer, representing Károly Róbert College. We have gained experience and research material which we can use now with the permission of the organizers at Kossuth College. We processed 1 132 questionnaire during the research of spring and 1 773 questionnaire during the research of autumn. Our scientific work is based on this data base. This research tested the attitude of households concerning crediting and savings and that is the topic of this study. In light of the primary research, our aim is to present what kind of attitude the respondants have towards credits and savings. We would also like to point out how the crisis af-fected the finance of these households in question. During the analysis we study the financial culture of this area and compare it with social and economic publications. Our intention is to create a documentation to raise awareness and to shed some light on the attitude of the country people towards modern financial products, their problems connected with the question of self-care and whether they consider „saving” as an option. If so, what kind of solution would they choose?

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History