Files

Abstract

Egyre több figyelmet fordítunk a környezetünk védelmére, hiszen felismertük, hogy erőforrásaink végesek. Égető problémaként jelent meg a környezeti, társadalmi és gazdasági válság, melyen rövid időn belül úrrá kell lennünk. Felmerül a kérdés, hogy valóban fenntartható a jelenlegi gazdálkodásunk? Az új ideológia, a nemnövekedés kívánja megoldani ezeket a problémákat. A cél elérése érdekében 8 alapszabályt állított fel: értékcsere, koncepcióváltás, átstrukturálás, újrahasznosítás, regionalizáció, csökkenés, újrafelhasználás. Ezek az elvek az energia felhasználásra és előállítására is érvényes. És miért az energiszektort választottam a vizsgálat tárgyaként? Mert a gazdaság és mindennapjaink mozgatórugója. Magyarország energiafüggősége több mint 58%, a megújuló energiaforrások pedig csak 7,7%-át teszik ki a bruttó hazai energiafogyasztásnak. A nemnövekedés alaptanaival a függőségünket drasztikusan megváltoztathatjuk, hiszen a regionalitás és az értékek illetve erőforrások helyben való előállítása pont az energiaimportot csökkenti. A nemnövekedés célja, hogy jobban éljünk és kevesebbet dolgozzunk. Hogy ez az új ideológia szerint hogyan valósulhat meg az energiaszektorban, a dolgozatban példákon keresztül kerül bemutatásra. ----------------------------------------------------------------------- Nowadays people pay more attention to the protection of the natural environment. The reason for this is that the resources are nearly run out. We need to solve the energy, environmental and social crises. The sustainable development of fundamental concept has been destroyed, because if the resources are limited, the economy cannot develop endlessly. The degrowth contains eight basic rules. If these rules are granted, the environment will escape from the total exhaustion. We need to save the sources for next generations. The motivation of life is energy so that is the reason why I have researched this topic. First of all, I audited the Hungarian energy system. The growth of the energy using influence on energy dependence in Hungary. Nowadays, the dependence is rising more than 58 per cent. The renewable energy usage was only 7,7 per cent in 2009. The plan is to be 14,65 per cent in 2020. The degrowth is more than the renewable energy usage. The assumptions are the replacements, new approach, restructuring, reallocation, localllization, reduction, reusing and recycling. The degrowth in the energy system needs the independence, it has to to solve every problem within the region. The aim of the reduction is to help to solve the quantity of products and the decession of transport. We need to make a replacement value, for example in the travel methods. We have to choose the environmental protection modes in travelling. We should restructurise the production, politics, social life and economy. We are able to make a new approach, where the connection between the people and the environment is in the center of attention. We need to solve the reallocation, it is to solve the exploitation of the undeveloped areas. We ought to pay more attention to recycling and ruseing. The report contains the most important toughts and oppurtinties about the energy.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History