Files

Abstract

A településföldrajzban a városi agglomeráció egy olyan kiterjesztett várostérség, amely magában foglalja a központi település és a szomszédos szuburbán települések összefüggő szövetét. A témaválasztást az indokolta, hogy jobban megismerjük Eger és a környező települések kapcsolatrendszerét, betekintést nyerve az Egri kistérséget életébe. Bár a vonzáskörzet túlnyúlik a kistérség határain, a terjedelmi korlátok miatt csak a kistérségre koncentráltunk és kiemelten az oktatás témakörében gyűjtöttünk információkat. Város és vidék kapcsolata egy gyakorlatilag kimeríthetetlen téma számos alrendszere és állandó változása miatt. Teljesen más megélni és más olvasni róla. Az Egri kistérség relatíve nagy, központja fejlett megyeszékhely, vagyis nem tipikus vidéki kistérségről beszélhetünk. Pozder Péter 1986-ban már foglalkozott Eger város központi szerepével, ezért mi a cikkünkben a környező vidéki településekre helyeztük a hangsúlyt, amely témával egyébként is kevesebben foglalkoznak. ----------------------------------------------------------------- In the study of human settlements, an urban agglomeration is an extended city or town area comprising the built-up area of a central place (usually a municipality) and any suburbs linked by continuous urban area. The choice of the topic has been justified because we would like to better understand the relationship of Eger and its region and to further develop an insight into the life of the Eger subregion. Although the agglomeration extends beyond the border of the subregion, we have limited the scope of this effort and confined our investigations to the collected data of the Eger subregion, especially about the education. The relationship between city and country is an inexhaustible topic because it has numerous subsystems and permanently changes. Not the same to live in these areas and to read about this. The subregion of Eger is not a typical rural area as it is relatively large and the city is a county seat and well-developed. The central position of Eger within the region has been examined previously by Peter Pozder in 1986, however, we would like to focus our research on Eger and its region as it has not been exhaustively researched.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History