A MAGYAR ÉS ERDÉLYI KÖZÉPISKOLÁSOK ÉTKEZÉSI SZOKÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA, EGY KVALITATÍV KUTATÁS EREDMÉNYEINEK TÜKRÉBEN

Az utóbbi években a még nem felnőtt, de már nem is gyermek fiatalok bár még függnek szüleiktől, mégis számos önálló és sokszínű fogyasztói igényekkel és döntésekkel rendelkező fogyasztói csoportot képeznek. Tanulmányunkban ennek a mondhatni speciális szegmensnek a táplálkozási szokásait vettük górcső alá. Fókuszcsoportos vizsgálatunk során arra kerestük a választ, hogy a román és erdélyi fiatalok étkezési kultúrája, milyen hasonlóságokat illetve különbségeket mutat, valamint hogy az erdélyi gasztronómia mennyire őrizte meg magyaros jellegét és milyen mértékben épültek be a román étkezési hagyományok. Lehet-e külön fogyasztói szegmensként kezelni az erdélyi magyarokat, vagy elegendő, ha „egy kalap alá vesszük” őket a román fogyasztókkal. Bemutatásra kerültek a fiatalok otthoni és házon kívüli étkezési szokásai, az élelmiszerfogyasztásukat befolyásoló tényezők, kedvenc élelmiszermárkáik és az egészséges táplálkozással kapcsolatos attitűdjeik. ------------------------------------------------------------------------------------- In recent years the adolescents, who are neither adults nor already children, still depend on their parents. In spite of these, they form a group with several self-sufficient, varied consumer demands and decisions. In our study we examined the eating habits of this special segment. During our focus group testing we tried to find the answers to the following questions: • What are the differences and similarities in the food consumption culture of Romanian and Transylvanian youth? • How much did the Transylvanian gastronomy preserve its Hungarian nature and how much could the Romanian eating traditions integrate into it? • Should the Transylvanian-Hungarians be treated as a separate consumer segment or is it sufficient if we categorize them as Romanian consumers? The home and outdoor eating habits of adolescents, the factors affecting their food consumption, their favourite food brands and their attitudes to healthy eating were presented.


Other Titles:
Comparative study of the hungarian and transylvanian high school students food consumption preferences, based on the results of a qualitative research
Issue Date:
2011
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.173613
ISSN 2062-8269 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/173613
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/173613
Published in:
Acta Carolus Robertus, 01, 2
Page range:
7-18
Total Pages:
13
Series Statement:
1
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)