Files

Abstract

Az ENSZ felmérése szerint 650 millió fogyatékkal élő ember él világszerte, ebből Európában 50 millió. Magyarország tekintetében a fogyatékosok száma 2001-ben 577 ezer fő volt, ami a lakosság 5,77%-át teszi ki. Ezen számok az akadálymenetes turizmus kínálati szektorra történő vetítésével igen kedvezőtlen eredményeket mutatnak. A fogyatékkal élőknek – legyenek mozgáskorlátozottak, halláskárosultak, látáskárosultak – sajnos csekély lehetőségei vannak hazánkban az utazásra, pihenésre, „nyaralásra”, rehabilitációra. A téma fontosságára a Tamásiban megvalósuló Ability Park mintaprojekt példáján keresztül szeretnék rávilágítani (mind gazdasági, mind a fogyatékkal élők, mind Magyarországon létrejövő eddig egyedülálló turisztikai termék szempontjából), egyfajta szemléletformálódást szeretnék kiváltani, mivel a fogyatékkal élőknek is ugyanolyan joguk van a teljes életet élni, mint bárki másnak. ----------------------------------------------------------- The ENSZ survey showed that 650 million people live with disabilities worldwide, of which 50 million in Europe. Concerning Hungary, the number of disabled people was 577 thousand in 2001, which is 5.77% of the total population. These numbers show very negative results in the tourism sector in the supply projection. People with disabilities - to be physically disabled, hearing impaired, visually impaired - unfortunately in our country have limited opportunities to travel, recreate go on "holiday" and for rehabilitation. In my thesis about the "Ability Park Tamási implemented pilot project I will highlight the importance of this sector of tourism (both economically and for people with disabilities, to be created in Hungary concerning a unique tourism product), I want to replace the kind of attitudes, because as people with disabilities are entitled to full life like everyone else.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History