Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A tanulmányunkban két olyan területtel foglalkoztunk, amelyek manapság nagyon meghatározó szerepet töltenek be a gazdasági életben. Az egyik a megújuló energiaforrások használata, a másik a foglalkoztatás növelése. Magyarország természeti adottságainak megfelelően kidolgoztunk olyan fűtési rendszerrel ellátott zöldséghajtató modellgazdaságokat, amelyek lehetővé teszik a megújuló energiaforrások hatékony kihasználását. A kialakított modellgazdaságokban költségelemzést végeztünk, amelyben bemutattuk, hogy melyik az a modell, amely a leggazdaságosabban üzemeltethető az adott viszonyok és lehetőségek mellett. A megújuló energiaforrásokra épülő beruházásoknak van potenciálja, ami beindíthatja, illetve megalapozhatja a fenntartható fejlődést. Ennek érdekében a kitűzött cél az, hogy a beruházások fenntarthatóak legyenek lokálisan, valamint erősítsék a helyi humán erőforrások felhasználását. ------------------------------------------------------------------- The thesis dealt with two of the area, which is nowadays a very dominant role in economic life. One of them is the use of renewable energy sources, the other one is how to increase employment. We were constructing a vegetable – forcing model farm’s heating system in accordance with the natural environment of Hungary. This system allows the efficient use of renewable energy sources. We did a cost analysis, in which we demonstrated that, which model is the most economical to operate under the given conditions and opportunities. The investments, based on renewable energy sources, have potential, that helps for the sustainable development. To this end, the aim is that the investments are sustained locally, and to reinforce the use of local human resources.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History