Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A Károly Róbert Főiskolán 1994 őszén beállított nehézfémterhelési tartamkísérlet (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) hetedik évében őszi árpát (Hordeum vulgare L.), tizenharmadik évében lucernát (Medicago sativa L.) termesztettünk. A talaj és a növények arzéntartalmának összefüggés-vizsgálatához mindkét kísérleti évben meghatároztuk a jelzőnövények és a talaj szántott rétegének arzéntartalmát. A talaj vizsgált nehézfémkoncentráció tartományában a talaj „oldható” (NH4-acetát + EDTA oldható), illetve „összes” (cc. HNO3 + cc. H2O2 oldható) As-tartalma az őszi árpa szalmaés a lucerna esetén lineáris, az őszi árpa szemnél logaritmikus kapcsolatot mutatott a növényi As-tartalommal. Mindkét növény esetén szoros összefüggés volt kimutatható a talaj és növény As-tartalma között. A kísérleti eredmények szerint az As-dúsulás intenzitása az őszi árpa és a lucerna esetén közel azonosnak bizonyult. Az As-akkumuláció hasonló értékű intenzitása miatt a vonatkozó rendeletben az arzénra megadott talajszennyezettségi határkoncentráció a lucernánál is megfelelő védelmet biztosít. Az össze-függés vizsgálat alapján az őszi árpa szemtermése a talaj arzénre meghatározott szennyezettségi határértéke mellett 0,32 mg/kg, ami meghaladja a 17/1999. (VI. 16.) EüM rendeletben meghatározott 0,1 mg/kg-os egészségügyi határértéket. Ez alapján a javasolt talajszennyezettségi határkoncentráció 15 mg/kg helyett 6 mg/kg. --------------------------------------------------------------------------------- In the seventh year of the long term heavy metal load (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) experiments set in the autumn of 1994 at Károly Róbert College, we planted winter barley (Hordeum vulgare L.) and in the thirteenth year we planted alfalfa (Medicago sativa L.). For the correlation test of the arsenic content of the soil and the plants we determined the arsenic content of the indicator plants and plowed layer of the soil in both experimental years. In the examined range of heavy metal concentration of the soil the solute (NH4-acetate + EDTA solute) and the total (cc. HNO3 + cc. H2O2 solute) arsenic content is linear in case of the winter barley straw and the alfalfa, while there is a logarithmic relationship with the plant’s arsenic content in case of the winter barley grains. In case of both plants there was a strong relationship between the arsenic content of the soil and the plant. According to the results of the experiments the intensity of arsenic enrichment is nearly identical in case of winter barley and alfalfa. As a result of the similar intensity of arsenic accumulation, the limit for the concentration of arsenic soil contamination specified in the related regulation also gives sufficient protection in case of alfalfa. According to the correlation test the production of winter barley grains with the specified arsenic soil contamination limit is 0,32 mg/kg, which is over the 0,1 mg/kg health care limit specified in the 17/1999. (VI. 16.) regulation of the Ministry of Health. On this basis the recommended limit for the concentration of arsenic soil contamination should be 6 mg/kg instead of the present 15 mg/kg limit.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History