Files

Abstract

People are using more of the Earth’s natural resources than ever before, seriously harming the environment and placing the well-being of future generations at risk. Europe is particularly reliant on imported resources and proposes actions to help societies move towards a more sustainable way of using resources. Managing natural resources is challenging. Many countries with large endowments of valuable natural resources do no better, and often do worse, than less endowed countries. This recurrent fact has been called the “natural resource curse” or the “paradox of plenty”. Land utilisation needs to be in accord with sustainability. The root of the problem is population growth, which will be more than 3,5 times bigger in 2050 than it was in 1950. The required factors of production are used in varying degrees during the production process. These rates depend on the actual activity, because there are labour and capital intensive businesses. In any case, we do not know any production activity which would not demand labour, or would not use a certain amount of space and resources directly or indirectly. In parallel with its improved living standards and technological advancements – which often fly in the face of employment – humanity is consuming an increasing amount of energy and with the development of more and more industries it pollutes and destroys the environment. ------------------------------------------------------------------ Az emberiség nagyobb mértékben használja a föld erőforrásait, mint ezt megelőzően bármikor, súlyosan károsítja a környezetét, kockáztatva ezzel a jövő generációjának jólétét. Európa különösen függ az importált erőforrásoktól és intézkedéseket javasol a társadalmaknak egy még fenntarthatóbb erőforrás felhasználásra. A természeti erőforrások kezelése kihívást jelent. Számos ország, melyek adottságai és erőforrásai kedvezőbbek, nem jobbak, sőt gyakran rosszabbak, mint a kevésbé ellátott országok. Ez a visszatérő tény már úgynevezett „természeti erőforrások átok”, vagy a „bőség paradoxona”. A földhasználatnak összefüggésben kell lenni a fenntarthatósággal. A probléma gyökere a népességnövekedés, amely 3,5-szer nagyobb lesz 2050-ben, mint volt 1950-ben. A szükséges termelési tényezőket különböző mértékben használják a termelés során. Ezek az arányok függnek az aktuális tevékenységtől, melyek lehetnek munka és tőke-intenzívek is. Mindenesetre nem ismerünk olyan termelő tevékenységet, amely nem igényel munkaerőt, vagy nincsen szüksége valamekkora területre és erőforrásra közvetve, vagy közvetlenül. Ezzel párhuzamosan az életszínvonal és a technológiai fejlesztése – amik gyakran szemben állnak a foglalkoztatással -, melynek hatására az emberiség egyre több áramot fogyaszt és a fejlesztések több és több iparágban szennyezik és lerombolják a környezetet.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History