Files

Abstract

A fenntartható turizmus vagy, ahogy a 2002-es Fokvárosi Nyilatkozatban először említésre kerülő felelősségteljes turizmus szerepe egyre hangsúlyosabb. Társadalmi szempontból a cél az, hogy a társadalom valamennyi tagjának életminősége és a közösségi értelemben vett jólléte javuljon. Ezzel összefüggésben számos ökoturizmussal kapcsolatos tevékenységet és megmozdulást említhetünk, köztük a „zöld” szállodai programokat (pl. nemzetközi szinten „Global Sustainable Tourism Criteria for Hotels and Tour Operators” , hazánkban „Zöld Szálloda” pályázat). Köztudott, hogy a turisztikai szektorban a versenyképesség és a fenntarthatóság egymással összefüggnek. Tekintve, hogy ez egy koherens folyamat, figyelembe kell vennünk, hogy a természeti és a kulturális környezet hatással van a turisztikai desztináció minőségére. A hatásmechanizmusának és a multiszektorális jellegének köszönhetően a turizmus és a fenntarthatóság kapcsolatban állnak a fenntartható desztináció VICE modelljével. A fenntarthatóságot a középpontjába állító modell közvetlen kapcsolatban áll a látogatókkal, a turisztikai iparággal, valamint a desztináció lakóközösségével. Egyes vállalkozások arra szakosodtak, hogyan hozzanak létre felelős cégeket, termékeket és szolgáltatásokat, amelyek megkülönböztethetők és egyedi üzenethordozók is egyben. Ekképpen, „zöld” minősítésnek, mint marketing eszköznek köszönhetően az érintett üzleti modell vagy termék egyre nagyobb figyelmet kap, beleértve a fogyasztókat/vásárlókat. E tekintetben az ökotudatosság marketing szempontból is előnyt élvez. Jelen cikk a turisztikai intézményrendszerre fókuszál, különös tekintettel a desztináció menedzsment szervezetekre, továbbá a fenntarthatóság, a fejlődés/fejlesztés, valamint a versenyképesség érdekében tett kezdeményezéseikre. A legjobb példa Magyarország első „zöld” turisztikai desztináció menedzsment (röviden TDM) szervezete. ------------------------------------------------------------- The role of sustainable tourism or responsible tourism after the Cape Town Declaration of 2002, is getting more and more important. In social aspect, the goal is to achieve a better quality of life for all members of society and community well-being. Numerous ecotourism-related activities take place worldwide, such as „green hotels” (e.g. Global Sustainable Tourism Criteria for Hotels and Tour Operators, „Green Hotels” tender of Hungary. It is known, competitiveness in tourism sector is related with sustainability. Since it is a coherent process, we have to consider that natural and cultural environment affect the quality of tourist destinations. Due to the mechanism of action and the multi-sectoral character, tourism and sustainability are interconnected with VICE model of sustainable destination. The model focuses on the environment that has direct contact with visitors, the tourism industry itself and also the destination’s community. Some companies are specialized in how to create responsible companies, products and services that all carry distinctive and individual message. Thus, due to a „green” certification as a marketing tool, the relevant business model or product will attract more and more attention and consumers. In this regard, being eco-friendly gains marketing advantage. Aim of present study focuses on tourism institution itself, specially on destination management organizations and their efforts towards sustainability, development and competitiveness. The best practice is Hungary’s first „green” destination management organization (DMO).

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History