Files

Abstract

A magyar területfejlesztési gyakorlatban, az utóbbi évtizedekben az a megközelítés volt az uralkodó, hogy az egyes térségek hiányzó erőforrásait kívülről érkező befektetők letelepítésével kívánták megoldani. Ennek köszönhetően a vidéki térségek kisebb jelentőségű erőforrásait gyakran részlegesen, vagy egyáltalán nem is hasznosították. A 2000-es évektől Magyarországon is külső és belső erőforrások kiegyensúlyozott felhasználását helyezték előtérbe, miközben fokozott elvárásként fogalmazódott meg a fenntarthatóság és a helyi közösségek szerepe a döntéshozatalban. A helyi gazdaságfejlesztés a legtöbb esetben tradicionális megoldásokban gondolkodik, amelyeket azonban modern társadalmi-gazdasági környezetben kell megvalósítani. A helyi gazdaságfejlesztés számos eszközére találunk példát az ország területén, azonban ezek gyakran csak pontszerűen fordulnak elő, míg egyes megoldások kifejezetten divatossá váltak. Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy a Gyöngyösi kistérség gazdaságfejlesztési gyakorlatában mennyire érvényesül ez a megközelítésmód, a helyi gazdaságfejlesztés mely eszközeinek alkalmazására találunk konkrét példákat. A mélyinterjú módszerével készült kutatás eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a helyi gazdaságfejlesztés szemléletmódja egyre nagyobb teret nyer a Gyöngyösi kistérség területén is, azonban számos olyan eszköz van, ahol még csak tervekről, vagy induló projektekről beszélhetünk, több éves gyakorlati tapasztalatokról egyelőre nem. --------------------------------------------- In recent decades there was the dominant approach in the Hungarian regional development practice, that the missing resources of some regions was sought to solve by installing from outside investors. As a result of it, the marginal resources of the rural areas often were be recovered partially or not at all. From 2000’s in Hungary the balanced use of internal and external resources was come to the front, while the role of sustainability and local communities in decision-making was formulated as an increased expectations. Local economic development is a traditional solution in most cases, however, it should be achieved in modern social-economic environment. Many examples of the local economic development asstes can be found in Hungary, but they often occur only pointwise, and some solutions have become especially popular. In our study we examined to what extent this approach prevails the economic development practice in the micro region of Gyöngyös, which means of the local economic development application can be find specific examples. We can declare on the basis of the results of our interview research, that the approach of the local economic development grain ground more and more in the micro region of Gyöngyös as well, however, there are several tools, which are only plans or starting projects, we can’t talk about many years of practical experience yet.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History