Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Tanulmányunkban az egyre népszerűbbé váló ökológiai lábnyom mutató térbeli és időbeli alakulását vizsgáló kutatásokat összegezzük. Egy olyan pillanatot szeretnénk bemutatni, amikor egyszerre látszik az időbeli út, amelyen az egyes országok haladnak és a térbeli helyzet, ahova eljutottak. Az „utat” 1960-as évektől napjainkig terjedő országos bontású temporális elemzés alapján ismertetjük, amely szerint (NICOLUCCI et al. 2012) nem jellemző minden országra az ökológiai lábnyom növekedése és a biológiai kapacitás csökkenése, hanem az országok ökológiai lábnyomuk, biokapacitásuk, az ökológiai deficit és egyéb tényezők változása alapján négy csoportba sorolhatók. A „jelenlegi helyzetet” a GFN adatbázison végzett vizsgálatunk alapján mutatjuk be, amely szerint az országokat ökológiai lábnyomuk biológiai kapacitásuk alapján három klaszterbe sorolhatjuk. Ha klasztereket összehasonlítjuk a temporális vizsgálat eredményeivel, akkor látható, hogy a jelenlegi klaszterbe milyen úton jutottak el az országok. Ez azért lényeges, mert az ökológiai lábnyom és az ökológiai deficit alapján végzett elemzés csak egy kiemelt időpontra vonatkozó adatokat tartalmaznak így a múltbeli tendenciákkal összevetve látható, hogy bizonyos fejlődési utak milyen jelenlegi helyzethez vezetnek, és mi lehet a fenntarthatóság lokális stratégiájának célja az egyes az egyes országokban. ------------------------------------------------------------------- In our study we are summarising our research on the time and location related processes of the increasingly popular index called the ecological footprint. Our aim is to present a snapshot that shows both the timeline of countries’ path and the location they got to. The „path” is going to be presented on a temporal scale starting from the 1960’s, according to which not every country is characterized by the growth of their ecological footprint and the decrease of biological capacity (NICOLUCCI et. al. 2012), but countries can be classifiedinto four groups based on their ecological footprint, biocapacity, ecological deficit and other indices. The „present situation” is based on the of GFN database, that classifies countries into three clusters based on their ecological footprint, and biological capacity. If we compare these clusters with the findings of the temporal analysis, we can see how countries have reached their present situation. This is crucial because both the ecological footprint and the ecological deficit indices show data for one specific point in time, but comparing these with the past tendencies we can see how different paths of economic growth lead to different results, and what can be the local strategical aims for reaching maintainable growth in a given country.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History