A SZÉLERŐMŰ, MINT A MEGÚJULÓ ENERGIA EGY STRATÉGIAI IRÁNYA

Mind világszerte, mind hazánkban egyre inkább központi téma az energia, az alternatív energiaforrások, a környezetvédelem kérdésköre. A szélenergia, mint az egyik legrégebben alkalmazott és egyik legismertebb alternatív energiatípus jelentősége manapság aligha vitatható. Szekunder kutatásunk során arra vállalkoztunk, hogy utánajárunk ezen megújuló energiatípusnak, nemzetközi és hazai elterjedésének, környezeti hatásának, várható jövőjének. Kutatási célként tűztük ki a megújuló, alternatív energiaforrások pozíciójának általános áttekintését, a szélenergia jelentőségének bemutatását, illetve fel kívántuk tárni a szélerőművek telepítésének múltját, jelenét, körülményeit. A témával kapcsolatos nézetek, meglátások részletesen feltárását követően ütköztettük a véleményeket, illetve levontuk következtetéseinket. Összességében megállapítható, hogy hazánkban bőven van potenciál éppen a témánkul választott szélenergia felhasználás területén is. Egy ilyen beruházás esetén a lakosság ellenállása nem számottevő, az ezzel kapcsolatos nézetek kedvezőek, ezért érdemes lenne központi szinten is újragondolni a fejlesztési terveket, azok ütemét. A szélerőmű ugyanis a leggyorsabban üzembe helyezhető villamos-energiát előállító, nagy teljesítményű erőmű, emellett a hagyományos erőművekhez képest kevésbé helyhez kötött, emellett, mivel a szélenergia folytonos és megújuló, így a fenntartható energiatermelésre gyakorolt pozitív hatása alig vitatható. -------------------------------------------------------------- Energy, alternative energy resources, and environmental issues increasingly become a central concern worldwide as well as in Hungary. The significance of wind energy, as one of the oldest and most wildly used alternative energy resources, can hardly be questioned these days. In our secondary research we made an attempt to scrutinise this type of renewable energy, its international and domestic spreading, the environmental impacts, and its expected future. Our aim in this research was to observe the position of renewable and alternative energy sources in general, to present the significance of wind energy, and to explore the past and present as well as the circumstances of the installation of wind turbines. After presenting the detailed views and insights in connection with this topic we compared opinions and drew our conclusions. All in all it can be stated that there is plenty of potential in our country to exploit wind energy. In case of such investment the resistance of the population is not significant, opinions in this respect are positive therefore both the development plans and their timing should be reconsidered at national level. Wind turbines are high-performance power plants that can be put into operation relatively easily, in addition – compared to traditional power plants – they are less stationary, furthermore, since wind energy is continuous and renewable, their positive impacts on sustainable energy production is hardly debatable.


Other Titles:
Wind Turbines as one of The Strategic Directions of Renewable Energy
Issue Date:
2013
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.171171
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/171171
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/171171
Published in:
Journal of Central European Green Innovation
2
01
Page range:
37-50
Total Pages:
14
Series Statement:
1
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)