THE IMPORTANCE AND PUBLIC ACCEPTANCE OF BIOMASS AND “GREEN ENERGY”– THE EXAMPLE OF AN UNDERDEVELOPED HUNGARIAN REGION

The future of biomass energy in the global (national, regional and local) energy system depends on many major factors, among others on the attitude of society to the renewable energy resources including the biomass energy. The paper deals with the analysis the opportunities of utilization of biomass energy sources giving example of a Hungarian study area furthermore to study the social aspects and public acceptance of biomass in a certain underdeveloped region. Data collection has carried out by two ways. Primary data collection meant questionnaire survey on the public acceptance of renewable energy sources, while during secondary data collection data were collected from institutions (village-masters, offices of the micro-region, the Agricultural Agency of Heves County, census of vine-lands and orchards by the Hungarian Central Statistical Office [KSH], Hungarian National Forest Service, and institutional statistics). According to our research the importance of biomass energy in the global, national, regional and local energy systems depends on many major factors, among others on the attitude of regional and local society to the biomass energy and the renewable energy resources. -------------------------------------------------------------- A biomasszából származó energia jövője a globális (nemzeti, regionális és helyi) energiarendszerben számtalan tényezőtől függ, többek között a helyi társadalom megújuló energiaforrásokhoz való viszonyulását, beleértve a biomasszát is. A tanulmány egy Magyar példán keresztül foglalkozik a biomasszából származó energia hasznosítási lehetőségeivel valamint a hasznosítás társadalmi aspektusait, elfogadottságát vizsgálja egy alulfejlett térségben. A kutatáshoz az adatgyűjtés kétféleképpen zajlott. A primer kutatás kérdőíves vizsgálatot jelentett, amely a helyi társadalom megújuló energiákra vonatkozó elfogadottságát mérte, míg a szekunder adatgyűjtés különböző szervezetek adatait használta fel. A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a biomassza hasznosítása, az egyes megújuló energiaforrásokhoz való hozzáállás a helyi társadalom részéről vegyes képet mutat, leginkább függ regionális és helyi szereplők összefogásától illetve a helyi szerveződések erejétől.


Other Titles:
A biomassza és a zöld energia jelentősége és társadalmi elfogadottsága – egy fejletlen magyar térség pédáján
Issue Date:
2013
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.171170
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/171170
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/171170
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, 01, 2
Page range:
13-25
Total Pages:
13
JEL Codes:
O 13
Series Statement:
1
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)