KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV KUTATÁSI EREDMÉNYEK A SZÉLERŐMŰVEK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSÉBEN

A szélenergia az egyik legrégebben alkalmazott és az egyik legismertebb alternatív energiatípus. Kutatási célunk, ezen megújuló energiatípus lakossági fogadtatásának, megítélésének, az ezzel kapcsolatos attitűdök vizsgálata. Több primer kutatást is végeztünk 2013-ban, egyéni mélyinterjúk és egy 307 fős standard kérdőíves megkérdezés formájában. Megállapítottuk, hogy a szélerőművekhez kapcsolódóan a válaszadók attitűdje jellemzően pozitív, egy szélerőmű létrejöttét sokan hajlandóak lennének támogatni, mert mind a lakókörnyezetük, mind a saját hasznukat is látják benne. Ezen megállapítás mind a szélerőművel már rendelkező települések lakóira, mind a további megkérdezettre igaznak bizonyultak. ------------------------------------------------ Wind power is the most well-known and most common type of alternative energy. The main goal of our research was to discover the opinion of the public about the use of this type of alternative energy and the general attitude towards it. We used in-person interviews and standard questionnaires (with a group of 307 people) in our primary research. The results: The attitude of the respondents towards the use of wind power was mostly positive, they would be willing to provide support, and they are aware of the personal and environmental benefits of wind power utilisation.


Other Titles:
Qualitative and Quantitative Research Results on the Public Perception of Wind Power Plants
Issue Date:
2014
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.171027
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/171027
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/171027
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, 02, 1
Page range:
13-42
Total Pages:
30
Series Statement:
2
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)