A LAKOSSÁG MEGTAKARÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS PREFERENCIÁINAK VIZSGÁLATA PRIMER KUTATÁS ALAPJÁN

A lakosság pénzügyekkel kapcsolatos attitűdjei napjaink egyre fontosabb kérdései, ugyanis nap mint nap hozunk olyan döntéseket, melyek direkt vagy indirekt módon kihatnak a pénzügyeinkre. Az egyik ilyen terület a megtakarítások kérdésköre. Több tanulmány is foglalkozik a háztartások megtakarításaival különféle aspektusból. Kutatásomban a megtakarításokkal kapcsolatos döntési preferenciákat vizsgálom. Munkámban egy általam végzett primer kutatás adatait használom fel. A beérkezett értékelhető (n = 406) mintát többváltozós statisztikai módszerekkel elemeztem. A végső cél az volt, hogy a preferenciákat kimutatható módon azonosítsam, és megvizsgáljam, hogy azok alapján statisztikai alapokon definiálhatóak-e jól elkülöníthető csoportok. ---------- The attitude of households towards financial affairs is becoming increasingly important these days because we have to make decisions every day that have a direct or indirect impact on our finances. One such area is the question of savings. Several studies address household savings from various aspects. In my research I examine the decision making preferences regarding savings. In my work I use the data of my own primary research. The evaluable sample (n=406) was analysed by means of multivariate statistical methods. The ultimate goal was to identify the preferences in a detectable way and to examine whether well distinguishable groups could be defined on the basis of statistics.


Other Titles:
INVESTIGATING SAVINGS-RELATED PREFERENCES OF HOUSEHOLDS ON THE BASIS OF PRIMARY RESEARCH
Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/261843
ISSN:
2062-8269
Language:
Hungarian
Published in:
Acta Carolus Robertus, Volume 7, Number 1
Page range:
39-50
JEL Codes:
D14
 Record created 2017-08-16, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)