A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon 2014–2020 között: kötelező elemek és a döntéshozók mozgástere

A tanulmány célja, hogy az olvasót eligazítsa a Közös Agrárpolitika új közvetlen támogatási rendszerében, amely véleményünk szerint a tagállamok számára – a sokat hangoztatott egyszerűsítéssel szemben – minden korábbinál bonyolultabb ország- és régióspecifikus támogatási rendszerek kialakítását teszi lehetővé. Az átláthatóság érdekében összefoglaltuk az új rendszer alkalmazásához szükséges fontosabb döntési lehetőségeket. Ezek közül nagy jelentősége lehet a kiegészítő átalánytámogatással kapcsolatos döntéseknek, amennyiben Magyarország nem vezeti be a közvetlen kifizetések korlátozását (capping). Az új rendszer a magyar agrárpolitika törekvéseihez megfelelő eszközöket kínál. Számításaink szerint a kisgazdaságok egyszerűsített támogatását a közvetlen támogatásra jogosultak 55-60 százaléka preferálná. Az érintett gazdálkodói kör 70-80 millió euróval (gazdaságonként átlagosan 720-755 euróval) több támogatáshoz juthat, mint az egyéb közvetlen támogatások igénylése esetén. Magyarország, a kiegészítő átalánytámogatás nagyságának függvényében, az összes 1. pilléres forrás 27-48 százalékát fordíthatná az alap-, illetve a SAPS-támogatásra. A 2020-ig terjedő időszakban hektáronként 70-130 euró alap-, illetve SAPS-támogatással lehet számolni. A közvetlen támogatások 15 százalékának termeléshez kapcsolása nem csak az állattartás jelenleg termeléshez kapcsolt támogatásainak kiváltására, de más ágazatok (pl. kertészet) támogatottságának növelésére is lehetőséget ad.-------------------Our paper aims to help orientate the reader in the new direct payments system of the Common Agricultural Policy which, in our view, despite the rhetoric on simplification, enables EU Member States to create the most complex country and region specific support systems ever. For clarification, we summarized the important decision options which are necessary to be dealt with before implementing the new payment schemes. Of these, decisions concerning the introduction of the Redistributive Payment may be of major significance if Hungary intends not to apply capping. The new direct payments system offers adequate tools to support the goals of the Hungarian agricultural policy. According to our calculations, 55-60 percentages of those eligible for direct payments may prefer the simplified scheme for small farmers. These applicants could receive EUR 70-80 million more support (EUR 720-755 per farm on average) in comparison to having applied for other direct payments. Depending on the size of the Redistributive Payment envelope, Hungary could spend 27-48 percentages of its Pillar I. funds on the Basic Payment Scheme, or on the Single Area Payment (SAP). In the period until 2020, the amount of the Basic Payment or the SAP could reach EUR 70-130 per hectare. Linking 15 percentages of the direct payments to production would be sufficient to replace the coupled supports currently available for livestock farmers, and it would also provide an opportunity to widen the group of beneficiaries by including farmers from other sectors such as fruits and vegetables production.


Variant title:
The new direct pay-ment system in Hungary during 2014-2020: mandatory measures and options for decision makers
Issue Date:
2013-08
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/199936
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/199936
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 57, Number 4
Page range:
323-332
Total Pages:
10
Series Statement:
57
4
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)