Spółdzielnie jako istotne podmioty funkcjonujące na rynku mleka – zagadnienia prawne i ekonomiczne

The article presents selected legal and economic aspects of dairy co-operatives and co-operative groups of agricultural producers operating in the milk market. Particular attention has been given to the organizational and fiscal issues as well as to the issue of financing the actions of cooperatives from EU funds. In addition, the article presents the basic concepts concerning cooperatives as milk purchasing entities and milk market. Milk production is a source of regular monthly income for many farmers. Further discussion focuses on the planned reform of the CAP and its impact on the business activity of the cooperative. / Synopsis. Przedstawiono wybrane prawne i ekonomiczne zagadnienia dotyczące spółdzielni mleczarskich oraz spółdzielczych grup producentów rolnych działających na rynku mleka. Szczególną uwagę zwrócono na sprawy organizacyjne i podatkowe, finansowania działań spółdzielni ze środków unijnych. Dodatkowo zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące spółdzielni jako podmiotu skupującego mleko oraz działającego na rynku mleka. W dalszej kolejności rozważania skupiały się na planowanej reformie WPR i jej wpływie na działalność spółdzielni.


Variant title:
Cooperatives as an important entities operating in the milk market – the legal and economic issues
Issue Date:
2013-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/190944
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190944
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 13, Number 28
Page range:
108-120
Total Pages:
13
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)