Az Agrárgazdasági Tanács állásfoglalása az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről készült jelentéshez

A 2005. évi XXVIII. törvénnyel módosított 1997. évi CXIV. törvény 2.§-a kötelezően írja elő, hogy a Kormány évente számoljon be az Országgyűlésnek az agrárgazdaság helyzetéről, a mezőgazdasági termelők jövedelemviszonyairól, a főbb agrárpolitikai célok megvalósulásáról, a végrehajtott intézkedésekről, valamint a költségvetési támogatások felhasználásáról. Ahivatkozott törvény 9.§-a az Agrárgazdasági Tanácsot (Tanács) véleményező és javaslattevő szereppel ruházza fel. Ebből a felhatalmazásból adódóan a Tanács 2010. október 22-én megvitatta a Vidékfejlesztési Minisztérium által készített Jelentést, és ajánlásaival kiegészítve támogatja, hogy azt a VMminisztere az Országgyűlés elé terjessze. Az Agrárgazdasági Tanács hangsúlyozza a magyar élelmiszer-gazdaság vidékfejlesztésben betöltött többfunkciós szerepét és a nemzetgazdaság teljesítményéhez való hozzájárulását. Az Állásfoglalás a Tanács véleményét tükrözi és azt ennek előrebocsátásával értékelte. ---------------------------------------------------- Article 2 of Act CXIV of 1997, as amended by Act XXVIII of 2005 requires the Government to report to the Parliament on an annual basis on the situation of the agricultural economy, the revenues of agricultural producers, the achievement of the principal goals of agricultural policy, on the measures taken, and on using governmental aid. Article 9 of the same Act grants the Agricultural Economy Council (the Council) the power to comment and to submit proposals. In line with the powers granted by the Act, the Council discussed the Report prepared by the Ministry of Rural Development on 22 October 2010 and proposes that the Minister of Rural Development submit it to the Parliament along with the proposals added by the Council. The Agricultural Economy Council emphasizes the multifunctional role of the Hungarian food economy in rural development and its contribution to the performance of the national economy. The Position reflects the opinion of the Council and the evaluation took this fact into account.


Other Titles:
POSITION OF THE AGRICULTURAL ECONOMY COUNCIL ON THE REPORT ON THE SITUATION OF THE AGRICULTURAL ECONOMY IN 2009
Issue Date:
2010
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.99190
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/99190
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/99190
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 54, 7
Page range:
731-739
Total Pages:
9
Series Statement:
54.
7.
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)