Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A magyarországi földpiac liberalizációja mellett számos érv szól. Ilyen elsősorban, hogy a belföldi piacot kellene mielőbb szabaddá tenni, azaz a földvásárlási és tulajdoni korlátozásokat megszüntetni az erőteljesebb mezőgazdasági fejlődés érdekében. A külföldiek földvásárlási tilalmának megszüntetését nemcsak az EU szabad áru,- személy- és tőkeforgalomra vonatkozó irányelvei és jogszabályai követelik meg, hanem a kapitalizmus szabad áruforgalomra, vagyontárgyak és szolgáltatások forgalmára vonatkozó piaci törvényei is. Az újonnan belépett országok többsége már számottevően oldotta, illetőleg teljesen megszüntette a föld szabad forgalmára vonatkozó korlátozásokat. Mindezek ellenére a magyar kormány kérvényezni kívánja, hogy az EU további három évvel hosszabbítsa meg a szabad földpiac hétéves moratóriumát. Sőt mi több, nagy valószínűséggel olyan belföldi birtokszabályozást kíván törvénybe iktatni, amely a moratórium feloldása után is erőteljesen korlátozza a szabad földforgalmat. Helyes lenne, ha az állam – legalább részben – a szegénység enyhítésére használná fel az állami földalapot. ---------------------------------------------------------- There are many arguments for the liberalisation of land ownership in Hungary. These include in the first place that the domestic market should be liberalised as soon as possible by lifting restrictions on land acquisition and ownership to strengthen agricultural development. Lifting the prohibition of land acquisition by foreigners is a requirement arising not only from the directives and regulations of the EU concerning the free movement of goods, persons and capital but also from the rules of the market economy relating to the free movement of goods, property and services. The majority of the new Member States have already considerably released or completely abolished the restrictions on the free trade in land. Nevertheless, the Hungarian government intends to request the EU to renew the seven-year moratorium on the free market of land for another three years. Moreover, the national land regulation to be enacted will probably impose heavy restrictions on the free trade in land after the moratorium is lifted. The state should rightly use the public land fund – or at least part of it – for the alleviation of poverty.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History