Files

Abstract

Kérdőíves felmérésünkből megállapítható, hogy a válaszadók főfoglalkozásként végzik tevékenységüket, de mindenképpen tartanak mellette más – többnyire hagyományos – haszonállatot is. Többen jól felismerték a lehetőséget – a fajta jellegéből, látványosságából adódóan – falusi turizmus létrehozására. A háztáji termékfeldolgozással, annak törvényi szabályozása miatt nem foglalkoznak, pedig az ízvilág megismertetése a fogyasztókkal remekül beilleszthető a vendégfogadásba. Jelenleg értékesítési nehézségekkel küzdenek a termelők. Ha történik is eladás, akkor is kizárólag belföldre, pedig ezzekkel a termékekkel a külföldi piacokat is meg lehetne célozni, kihasználva ezzel hazánk komparatív előnyeit. -------------------------------------------------------- Our questionnaire-based survey found that respondents were pursuing their activities as a primary activity, but they all kept other livestock as well (usually also native species). Several respondents had realized the potential for rural tourism, arising from the spectacular appearance of the variety. They were not engaged in home food processing due to the relevant legislation, even though introducing the related flavours could comprise an ideal component of tourism. Producers are currently having issues selling their products. Even products which are sold are sold only on the domestic market, even though this product could be taken to foreign markets, making use of Hungary’s potential comparative advantages.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History