Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A mezőgazdaság műszaki fejlesztése lehetőséget nyújt a korszerű technológiák széles körű alkalmazására. Ilyen a precíziós növényvédelem, amely egyben a fenntarthatóság kritériumai érvényesítését is szolgálja. Gyakorlati alkalmazása érdemi vegyszer megtakarítást eredményez. Modellszámítás segítségével vizsgáltam a lehetséges megtakarítás közgazdasági összefüggéseit makrogazdasági szinten. A precíziós növénytermelésre történő átállás utáni kemikália-felhasználásban az EU-25-ökben – optimista szcenáriót feltételezve – változatlan hozamszint 340 ezer tonnával kevesebb műtrágya hatóanyaggal, míg növényvédő szerből – jelenlegi dózisszinten – 30 ezer tonnával kevesebb kijuttatásával érhető el. Amennyiben az átálló gazdaságok aránya 30–60% között alakul, a teljes felületkezeléses intenzív technológiában felhasznált mennyiséghez képest az üzemenkénti átlagos megtakarítás 30–60% közöttire becsülhető növényvédő szerek hatóanyagaiból. Ha a 10–35%-os hatóanyag-csökkentés változatlan hozam mellett valósul meg, nemzetgazdasági szinten 10–35%-kal csökken a környezet terhelése. Ebben az esetben az egyéni és a társadalmi hasznosság egybeesik, ami a fenntarthatóságot szolgálja. A mezőgazdaságban üzemi szinten minden olyan technológiai eljárás széles körű elterjedése, amely pozitív hatást gyakorol a természeti erőforrások megőrzésére, „újratermelésére” és üzemi szinten jövedelmezően a technológiához szükséges fejlesztések megtérülésével (gazdasági hatékonyság) valósítható meg, a fenntarthatóság irányába hat. E mellett a precíziós növénytermelés elterjedése előmozdítja a társadalmi fenntarthatóságot is a környezetterhelés csökkentésével és az élelmiszerek, valamint ipari nyersanyagok, illetve energetikai célú alapanyagok előállításával. ----------------------------------------------- Advances in agricultural technology offer a wide range of modern technologies. One of these is precision pesticide use, which also serves to meet the requirements of sustainability. When used in practice, it results in appreciable savings of chemicals. I used model calculations to look at the economic aspects of potential savings at a macro-economical level. By switching to precision farming – in an optimistic scenario –, the same yield can be achieved by 340,000 tons less fertilizer and 30,000 tons less pesticide (at the current dosing level) in the EU-25. Assuming that 30 to 60% of farms switch to precision farming, the average savings on pesticide agents per farm in full-surface intensive technology can be estimated to reach 30-60%. If 10-35% less active ingredient is used while yields remain unchanged, environmental emissions in the national economy will also be reduced by 10 to 35%. In this case, personal benefits coincide with social benefits, which is a step towards sustainability. The spreading of any technology procedure in agriculture which has a positive impact on the preservation and regeneration of natural resources and can be implemented profitably at the farm level (economic feasibility) promotes sustainability. Additionally, the adoption of precision farming methods will also facilitate social sustainability by reducing pollution and by producing food, industrial base materials and fuels.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History