Files

Abstract

A vizsgálatokban megfigyelt energiafűz hibridek legfontosabb produkciós muta¬tóiról a következők állapíthatók meg: • A dugványok megéledésére jelentősen hat az ültetés időpontja, a dugványok vitalitása, illetve minősége, a különböző kártevők és kórokozók jelenléte és a külső klimatikus tényezők. • A növekedés dinamikája hibridenként nagyon kiegyenlített, míg a hibridek között a növekedés intenzitásában statisztikailag kimutatható különbség található. • Az egyes hibrideknél a vesszővastagság a minőség és a mennyiség mutatója. A méréseknél jelentős eltéréseket kaptunk, a legnagyobbakat az Inger és a Gudrun között. • A termelési mutatók közti értékbeli különbség (hajtásszám, vesszővastagság és -magasság) a fent említett energiafüzeknél a biomassza mennyiségében is megmutatkozott. The following findings were obtained concerning the energy willow hybrids tested: • Taking of cuttings is significantly affected by the timing of planting, the vitality and quality of cuttings, presence of various pests and pathogens, as well as ambient climatic conditions. • Growth dynamics is highly balanced with respect to individual hybrids, while there is a statistically detectable difference in growth intensity between different hybrids. • Shoot thickness is an indicator of quality and quantity for each hybrid. Measurement results varied greatly, the greatest differences were measured for Inger and Gudrun. • Variance in production indicators (number of shoots, shoot thickness and height) was also perceivable in biomass output of the energy willows.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History