Files

Abstract

A Nyugat-dunántúli Régióval szomszédos Burgenlandban nagy hagyománya és számos, eredményes módja található a helyben előállított élelmiszerek értékesítésének. A szomszédos Ausztria jó néhány, több szempontból is példaértékű kezdeményezéssel büszkélkedhet a helyi termékek értékesítésében, az eredmények kulcsa legtöbb esetben a termelői szerveződésben, szövetkezésben lelhető fel. A regionális értékek, helyi termékek ismertsége meglehetősen kedvezőtlen képet mutat a Nyugat-dunántúli Régióban, és néhány pozitív példától eltekintve az értékesítés is a kezdetleges közvetlen termelői értékesítés szintjén mozog. A Nyugat-Pannon EU Régió (Burgenland tartományt és a Nyugat-dunántúli Régiót foglalja magában) adta lehetőségek kiaknázása, a tapasztalatcsere, együttműködés a közös turizmusfejlesztés, helyi termékadatbázis, termékmarketing és értékesítés fejlesztése terén még várat magára. ---------------------------------------- Burgenland, a region neighbour to the Western Transdanubian Region, has long-standing traditions and various successful methods for the marketing of local products. Austria boasts quite a few exemplary initiatives in the field of marketing local products. In most cases, success lies in the association and organisation of producers. Awareness of regional values and local products is rather low in the Western Transdanubian Region. With the exception of some positive examples, marketing is limited to rudimentary forms of direct selling by producers. The potential offered by the Western Pannonian EU Region (comprising the province of Burgenland and the Western Transdanubian Region) in terms of exchange of experience, cooperation in joint tourism projects, local product data base development, product marketing and sales promotion remains unused for the time being.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History