Files

Abstract

Az agrárkutatás-oktatás kiemelt társadalmi feladat. Az innováció olyan tudatos emberi tevékenység, amely a technikai-gazdasági fejlesztések minden területére kiterjed, s célja új javak és szolgáltatások új módon történő előállítása a tudomány eredményeinek közvetlen felhasználásával. Eredményorientált tevékenység. A gazdasági növekedés motorja. Minél élesebb a verseny a hazai és nemzetközi piacokon, annál nagyobb jelentőségű az innovatív szemléletmód kialakítása. Az EU tagországainak adatai alapján a 2005-2008. években az országok gazdasága és a K+F tevékenység intenzitása között nagyon erős pozitív összefüggés található. Minél gazdagabb egy ország, annál többet áldoz a kutatás-fejlesztési tevékenységre. Hazai viszonyok közepette az agrár K+F+I területén a legfontosabb tennivalók a következők – az innovációs folyamat csak rendszerként kezelhető eredményesen, jól kiszámított útvonalakat szükséges tervezni, s ezek mentén célszerű az innovációs tevé¬kenységet szervezni; – a társadalomnak erőn felüli K+F aktivitást kellene bevállalni, ami anyagi áldozatokkal, s csak utólagos hozadékkal jár; – csak piacképes, hazai vagy nemzetközi piacokon értékesíthető termék előállítására irányulhat; – a szemléletmód gyökeres átformálása, a vállalkozási kedv ösztönzése konkrét anyagi előnyök (pl. adó, támogatás stb.) formájában; – integrálódni kell az EU nagy K+F projektjeihez, ugyanakkor az eredményeket nemzeti szinten, a hazai erőforrások bevonásával kell a termék- vagy gyártmányfejlesztésben megvalósítani; – gyökeresen át kell alakítani az innováció gazdasági finanszírozását, mozgósítani kell azt a hatalmas szellemi kapacitást, aminek birtokában vagyunk. A tudományos transzfer szellemi hátterét az agrároktatási-kutatási intézményeknek szükséges felvállalni. A K+F+I feladatokat az eddigiektől eltérő, célirányosabb útvonalakra kell terelni. A generáló elemek: új termék előállítása és új, jobb minőséget adó, vagy olcsóbb termelést lehetővé tevő technológiafejlesztés. Az agrárkutatás-fejlesztés területén a kitörési pontok – a földhasználat új, lehetséges rendszereinek megkutatása, a birtokviszonyok rendezése; – K+F bázis létrehozása, kísérletorientált satelling hálózattal, megfelelő állami megrendelésekkel; – innovációs holdingok szervezése regionális vagy vertikális (termékorientált) klaszterek mentén; – az értékesítés-marketing-tevékenység új bástyáinak kiépítése; – tárolókapacitás, hűtőláncok, logisztikai ellátórendszerek szervezése, párosulva belső piacvédelemmel. E feladatok eredményes megoldásához korszerű K+F+I pályáztatási rendszert indokolt működtetni, egyszerűsítve a pályázati rendszert, szabályozva a pályázatíró cégek működését, mert ez a különféle visszaélések melegágya lehet. -------------------------------------- The teaching of agricultural research is a priority for the society. Innovation is a con¬scious human activity covering all areas of technical and economic development, aimed at the production of new goods and services in novel ways by making direct use of scien¬tific achievements. It is an activity intended to bring results, and is the motor behind eco¬nomic growth. The stronger competition is in the domestic and international markets, the more important it is to adopt an innovative way of thinking. Data of the Member States for 2005-2008 indicate a very strong correlation between the countries’ economies and the intensity of their R&D activities. The wealthier a coun¬try the more it spends on research and development. In Hungary, the most important tasks on agricultural R&D&I are the following: –the innovation process can only be handled successfully if treated as a system; pre¬cisely calculated pathways need to be designed and innovation activities organised accordingly; –society should agree to R&D spending beyond their means, which would involve fi¬nancial sacrifice with benefits which would only appear later; –all activities should be intended for the production of marketable products for the do¬mestic or international markets; – a radical change of perspective is called for, entrepreneurship should be prompted by offering tangible financial benefits (e.g. tax, subsidies etc.); – integration in the large R&D projects of the Community is required, but findings should be implemented in product development on the national level, using national resources; – a radical transformation of the funding of innovation is called for in order to mobilize the huge intellectual capacity we have in our possession. The intellectual tasks related to the transfer of scientific knowledge should be the self-proclaimed task of the agricultural education and research institutions. K&F&I tasks should be directed to more goal oriented paths than they currently follow. The underlying goal should be to develop better products and new technologies which produce better quality or at a lower price. Break-out points in the development of agricultural research and development are: – research of new potential systems for land use, settlement of land ownership; –setting up a R&D basis, a satelling network focusing on experiments, with appropri¬ate orders from the government; –the organisation of innovation holdings along regional or vertical (product orient¬ed) clusters; – building new bastions for sales marketing activities; –organisation of cooling capacities, cooling chains and logistical supply systems, com¬bined with protection of the internal market. Successful completion of these tasks requires a modern R&D&I grant application sys¬tem, with a simplified system of applications and the regulation of application writing firms, as otherwise it could be a source of various forms of fraud.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History