Files

Abstract

SUMMARY FINDINGS, CONCLUSIONS, RECOMMENDATIONS The paper investigates the effect of trust between members and between members and the management in an agricultural marketing co-operative in the Hungarian horticultural sector. More specifically, we looked at how trust affected the performance and satisfaction of members of the co-operative, as well as their intention to remain part of the co-operative. We analyzed the role of trust from two aspects: cognitive and affective. In line with our prior hypothesis, we found differences between cognitive and affective trust in terms of how it affected group cohesion and the level of satisfaction of co-op members. Our results suggest that trust between co-operative members has a positive effect on group cohesion. The trust between members (cognitive and affective together) affects group cohesion to a greater effect than trust between members and management (cognitive and affective together). Affective trust between the members and affective trust between members and the management, when looked at together, has a greater impact on group cohesion than cognitive trust between members plus cognitive trust between members and the management. Our results confirm that group cohesion has a positive effect on the members’ satisfaction. Additionally, affective trust has a greater impact on members’ satisfaction than cognitive trust does. The greater impact of affective trust indicates that currently, the emotional basis of co-operation is stronger than its tangible economic benefits. The management of the Producer Organization (PO) should improve the reliability of the PO and strengthen personal relationships (between members, as well as between members and the management) in order to boost cohesion within the organization. This would increase satisfaction of the members and help retain members. Naturally, the PO has to ensure safe sale and marketing, which is the most important expectation of the members to the OP. -------------------------------- A cikk a tagok közötti, valamint a tagok és menedzsment közötti bizalom hatását vizsgálja egy magyarországi kertészeti ágazatban működő mezőgazdasági marketingszövetkezet példáján. Ezen belül a bizalom szövetkezeti tagok teljesítményére és elégedettségére gyakorolt hatását, valamint a szövetkezetben való maradásban betöltött szerepét vizsgáljuk. Racionális és érzelmi alapúmeg¬közelítésben vizsgáljuk a bizalom szerepét. Összhangban az előzetes feltételezésekkel, különbséget találtunk a racionális és érzelmi alapúbizalom csoportkohézióra és a szövetkezeti tagok elégedett¬ségére gyakorolt hatásában. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a szövetkezeti tagok közötti bizalom pozitív hatással van a csoportkohézióra. A tagok közötti bizalom (racionális és érzelmi alapú) nagyobb hatással van a csoportkohézióra, mint a tagok és menedzsment közötti bizalom (racionális és érzelmi alapú). A tagok közötti, valamint a tagok és a menedzsment közötti érzelmi alapú bizalom együttesen na¬gyobb hatással van a csoportkohézióra, mint a tagok közötti, valamint a tagok és a menedzsment közötti racionális alapú bizalom. Az eredmények megerősítik a csoportkohézió pozitív hatását a tagok elégedettségének megítélésében. Továbbá az érzelmi alapúbizalom gyakorol nagyobb hatást a tagok elégedettségére, szemben a racionális alapúbizalommal. Az érzelmi alapú bizalom nagyobb hatása arra utal, hogy a szövetkezés, együttműködés érzelmi alapjai jelenleg erősebbek, mint a szövetkezés kézzel fogható gazdasági eredményei. A TÉSZ veze¬tése a szervezet megbízhatóságának növelésével és a személyes kapcsolatok (tagok közötti, tagok és vezetés közötti) erősítésével tudja javítani a szövetkezeten belüli kohéziót, ezáltal a tagok elégedett¬ségérzését, szövetkezetben való maradását. Természetesen a TÉSZ-nek meg kell teremtenie az érté¬kesítés biztonságát, ami a tagok legfontosabb elvárása a TÉSZ-szel szemben.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History