Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A gazdálkodás ökonómiai kérdéseivel foglalkozók számára a piaci csere híján fontos feladat az externáliák minél szélesebb körű számszerűsítése, mivel csak a társadalom számára jelentkező összes költség és haszon figyelembevételével lehet megítélni a mindenkori agrárpolitikát. Egyre fontosabb az, hogy milyen agrárpolitikai eszközökkel oldhatók meg a liberalizált kereskedelemmel szembeni elvárások és a nem-termék jellegű javak társadalmilag optimális kibocsátása. Ebben a kettős elvárásban a földtulajdon és földhasználat szétválása előnytelen. ------------------------------------------- In the absence of exchange in the market, researchers into economic aspects of farming place a high emphasis on quantifying externalities to the maximum extent possible. This is because all of society’s costs and benefits need to be considered to assess agricultural policy at any time – as finding agricultural policy tools to resolve expectations from liberalised commerce and the optimal output of non-product goods is becoming more and more important. From the aspect of such double expectation, separation of land ownership and land use is unfavourable.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History