A tápanyagpótlás és gyomirtás értékelése a helyspecifikus növénytermelési technológiában

A Szent István Egyetem Józsefmajori tangazdaságának relatív jó talajadottságokkal rendelkező tábláiban a precíziós tápanyagpótlás alkalmazásával akár hektáronként 60 kg nitrogénhatóanyag-megtakarítás is elvárható a konvencionális technológiához képest. A precíziós tápanyagpótlási technológiával, a vizsgált táblák 50%-ánál tapasztalható anyagköltség-megtakarítás. Az anyagmegtakarítás mellett célszerű számolni a működési költségek növekedésével. A Szegedi Gabonakutató Kft. segítségével végzett szántóföldi kísérletek adatai alapján megállapítható, hogy kukoricatermelésnél 48,85% őszi gyomborítottság felett ökonómiailag indokolt a precíziós gyomirtás. ----------------------------------- By applying precision nutrient supplementation rather instead of conventional technology, as much as 60 kg of nitrogen active substance can be saved per hectare in the Józsefmajor study farm of Szent István University, which has relatively good soil. Precision nutrient supplementation enabled lower material costs in 50% of the parcels studied, provided that parcel level yield potential was ignored. In addition to saving on materials, though, increased operating costs should also be taken into consideration. Field tests performed with the assistance of Szegedi Gabonakutató Kft. showed that in maize production, precision weed control was economically justifi ed when autumn weed coverage exceeded 48.85%.


Other Titles:
ASSESSMENT OF NUTRIENT SUPPLEMENTATION AND WEED CONTROL IN SITE-SPECIFIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
Issue Date:
2009
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.92532
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/92532
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/92532
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 53, 6
Page range:
612-615
Total Pages:
4
Series Statement:
53.
6.
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)