Files

Abstract

A dolgozat bemutatja azokat az exportfinanszírozási konstrukciókat, melyek aktívabb alkalmazása több eredményt hozhat a magyar exportőröknek az orosz piacon. Sokéves tapasztalataim – mint banki finanszírozó és mint gyakorló exportőr – azt bizonyítják, hogy az orosz piacon van helye a magyar áruknak és szolgáltatásoknak, s jóval nagyobb helyet is betölthetnének, ha a meglévő és elérhető pénzügyi eszközöket jobban használnák. Oroszország keresi helyét a világban, és ambiciózus terveket valósít meg néhány területen a még elavult, főleg infrastrukturális lemaradása lefaragásában. Ezek óriási lehetőségek a mezőgazdasági, egészségügyi és építőipari ágazatokban. ---------------------------------- The paper presents export financing arrangements which could make Hungarian exporters more successful in the Russian market if used more actively. My own experience of many years – both as a bank financer and a practicing exporter – proves that the Russia market can accommodate Hungarian goods and services, and they could gain a much bigger share of the market if the existing and accessible financial tools were used more effectively. Russia is trying to find it own place in the world. It is implementing ambitious plans in certain fields to close the gap it still has in terms of infrastructure. This offers great opportunities for the agricultural, health care and construction industries.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History