Files

Abstract

A közúti közlekedés káros hatásának csökkentése érdekében Magyarországon is bevezethető lenne az ún. „biciklipénz”, melyet a biciklivel, illetve gyalog munkába járó dolgozók adómentes juttatásként kapnának. Pozitív externális hatás a környezetszennyezés elkerülésén túl, az egészségi állapot javulásán keresztül a TB-kiadások csökkenése, a közlekedés ezen módja hely- és energiatakarékos is. A városi útdíj bevezetésével az önkormányzatok bevételi forrása nőne, a versenyképesség, a település élhetősége, környezete és közlekedése javulna. A gépjármű-biztosításra kivetett biztosítási adóval belföldön tarthatóvá válna az országban keletkezett jövedelem, valamint a gépjárműbalesetek miatt jelentkező egészségügyi költségeket (a munkába járás esetén is) a TB helyett az üzleti biztosítókra kellene hárítani. A villamos energia, földgáz, kőolaj, szén hazai árképzésénél a ténylegesnél magasabb importárat vesznek alapul, ezért szükséges lenne különadó kivetése a nyersanyagok területén keletkező extrajövedelmekre. A lakásfelújításra fordított, ingatlanértékesítésből származó bevételre és megtakarításra nyújtott áfa-, SZJA-kedvezmény a lakásállomány alakulásán keresztül jelentősen befolyásolja a gazdaságot, a társadalmi-szociális helyzetet, a közkiadásokat és a környezet állapotát. A zöld felületek pozitív hatásainak megőrzése érdekében a burkolt felületek után „lefedettségi díj” vethető ki. A hulladéktermelés csökkenése érdekében azokra az ipartermékekre, amelyeknek tartóssága az átlagosnál több mint 50%-kal rövidebb, és nem javítható, környezetvédelmi adó kivetése szükséges. ------------------------------- In order to reduce the adverse consequences of road traffic, Hungary could introduce the so called ‘bike money’, a tax-free amount due to everyone who walks or rides a bicycle to work. In addition to having external environmental benefits, the resulting positive externalities include better health and lower national health insurance costs; also, this means of transportation requires less energy and space. City road tolls could be introduced to provide revenue to municipal governments, to make settlements more liveable and to improve the environment and traffic. Insurance tax payable on car insurance would keep revenue gained in the country within the country. Also, health costs incurred from car accidents (even if the person was commuting to work) should be transferred from the national health insurance system to commercial insurance companies. The price of electricity, natural gas, oil and coal is calculated on the basis of higher-than-actual import prices; therefore extra taxes should be levied on extra profit made in the field of raw materials. Tax benefits (VAT, personal income tax) associated with home improvements, revenue and savings from the sale of real estate have a significant effect on the economy, social conditions, public expenditure and the environment through their influence on housing. To preserve the positive effects of green areas, ‘coverage’ fee could be levied on paved spaces. Consumer goods which last over 50% less than the average and cannot be repaired should be subjected to an environmental tax in order to reduce the amount of waste produced.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History