Files

Abstract

A hagyományos mezőgazdasági termelés negatív hatásainak kiküszöbölése ér¬dekében az Európai Unió országaiban az utóbbi évtizedben egyre fontosabbá vált a multifunkcionális mezőgazdaság. Ahhoz, hogy a vidékfejlesztés, a környezetgazdálkodás az agrárgazdaság integrált részévé váljék, a gazdasági gyakorlatnak szá¬mos területen szükséges változtatni: merőben új módszerek alkalmazása, a koráb¬ban használt vagy meglévő technológiák megújítása, mások által már kipróbált eljá¬rások adaptálása, mind-mind egy-egy lehetőséget kínál a jól működő, többfunkciós mezőgazdasághoz. Mindezen okok mérlegelése után döntött úgy az Agárdi Farm Kft., hogy átáll a ha¬gyományos gazdálkodásról a precíziós növénytermelésre. A precíziós növényterme¬lési technológia nem más, mint a gazdaságosság fokozására irányuló olyan törekvés, amely számol a környezetvédelem és a környezetkímélő gazdálkodás igényei¬vel. Mindez több ponton is találkozik az agrár-környezetgazdálkodási programmal, amit éppen ezért a cég nem kötelezettségként, hanem versenyképessége megőrzésé¬nek és növelésének igen fontos tényezőjeként fog fel. Ez kitörési pont lehet a magyar mezőgazdaságban, mert alkalmazásával akár 40-50 százalékkal csökkenthető a nö¬vényvédő szerek felhasználása, ami pozitív externáliaként és költségcsökkentőként jelenik meg. --------------------------------------------- To prevent the negative effects of traditional agriculture, Member States have increasingly concentrated on sustainability and the creation of multifunctional agricultural enterprises over the last decade. To make rural development and environmental management an integral part of agriculture, industry practice needs to be changed in several fields. Using brand new methods, updating old or current technologies, as well as adopting procedures tested by others – all these take us a step closer to properly working multifunctional agriculture. Having considered all these reasons, Agárdi Farm Kft. decided to switch from traditional farming to precision crop farming. Precision crop farming is an attempt to improve economy while also paying attention to environmental aspects and the requirements of environmentally friendly farming. This meets the agro-environmental programme on several points, which the company considers a significant factor of retaining and improving its competitiveness rather than an external requirement. This farming method could be a break-out point for Hungarian agriculture, as it allows up to 40-50% reduction in the amount of pesticides used, resulting in positive externality for the environment.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History