Files

Abstract

Magyarországon is teret hódít a biomassza villamos energia termelésére történő felhasználása. A tanulmány Magyarországon képződő szőlővenyige és fanyesedék biomassza-erőművi beszállításának lehetőségeivel foglalkozik. 2009-ben már öt hazai nagyerőműben tüzelnek a környező erdőgazdaságokból származó alapanyagot. Magyarországon rendkívül sok az energetikai célra hasznosítható szőlővenyige és fanyesedék, ami nem kerül hasznosításra, holott ezek erőművi beszállítása – számításaink alapján – 45 km-es szállítási távolság alatt már gazdaságos lehet. A tanulmány hangsúlyozza, hogy az említett melléktermékek erőművi eltüzelése – csekély jövedelemtermelő képessége miatt – jövedelemszerzés helyett inkább a „felesleges” melléktermékektől való megszabadulást, az elhelyezési és megsemmisítési problémák megoldását jelenti, mely költségcsökkenést eredményezhet az egyes gazdaságokban. A szerzők megállapítása szerint a biomasszát mint mellékterméket hasznosító gazdák és települések összefogása ez esetben is elengedhetetlen az erőművekkel szembeni megfelelő alkupozíció kiharcolásához. ------------------------------------------ The production of electricity from biomass is spreading in Hungary as well. This paper looks at the possibilities of supplying vine cane and wood cuttings produced in Hungary to biomass power plants. In 2009, five large Hungarian power plants already use raw material from the nearby managed forests. An extremely large quantity of vine cane and wood cuttings are produced in Hungary which are suitable – but not used – for electricity production, even though our calculations indicate that such supply could be economical if the distance to cover is less than 45 km. Our paper points out that as burning such by-products in a power plant has little potential for profitability, such use could instead serve to enable farms to get rid of the ‘surplus’ by-products and to resolve issues of disposal and destruction. Some farms could achieve a reduction of their costs this way. The authors have found that cooperation between farmers and communities utilising biomass as a by-product is again essential if they are to step up as a viable negotiating partner of the power plants.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History