Files

Abstract

Az emberiséget érintő globális kihívások között az energiaellátás növekvő fon¬tossága sokak figyelmét ráirányítja az agrárgazdaság ilyen irányú lehetséges szerepére. Magyarország kiváló mezőgazdasági adottságaiból kiindulva többen már biomassza nagyhatalomként is aposztrofálták hazánkat. A biomassza-alapú energiatermelés (azaz a bioenergetika) lehetőségeinek és korlátainak vitájában azonban gyakran elkövetik azt a hibát, hogy a kérdést a fenntarthatóságtól függetlenül tárgyalják. Ennek következtében országos, ágazati vagy projektszinten is találkozha¬tunk félrevezető kalkulációkkal, amelyek téves üzleti vagy akár gazdaságpolitikai döntések forrásává álhatnak. Tanulmányunkban azt javasoljuk, hogy a bioenergetikai ágazat stratégiai fejlesztésénél a fenntartható energiagazdálkodás legyen a kiindulópont, és felvázoljuk ennek rendszerét, összetevőit, közéjük illesztve a bioenergetikát is. A bioenergetikai potenciál mértékének meghatározásakor pedig, az egységes fogalomhasználat érdekében, az igen eltérő tartalmú lehetséges potenciálok közül a fenntartható potenciált javasoljuk alapul venni, miután kalkulálni vagy realizálni a bioenergetikai potenciált messze nem ugyanaz. A teljesség igénye nélkül rámutatunk több nyitott kérdésre, amelyek korrekt megválaszolása előfeltétele a formálódó új ágazat, a bioenergetika kibontakozásának. Ezek között fontos szerepe van a környezeti előnyök-hátrányok átfogó mérlegelésének, illetve a társadalmi hatásoknál a közvetlen és közvetett munkahelyteremtő potenciál elemzésének. ---------------------------------- The increasing importance of energy supply among the global challenges of mankind is drawing the attention of many people to the possible role of agriculture in this field. Taking into account the outstanding agricultural potential of Hungary some experts consider our country a leading power in biomass. When discussing the potential and limitations of energy production from biomass (i.e. bioenergetics), however, a very common mistake is to ignore its sustainability aspects. This leads to misleading calculations becoming a basis of false business or even economic policy decisions at national, industry or project level. In our study we propose to make sustainable energy management the starting point for strategic development in the bioenergy industry. We outline the relevant system and its elements, as well as the role of bioenergetics as one of the components. To promote consistent use of terminology, we propose to use sustainable capacity as the basis for assessing bioenergetics potential – out of the various potential concepts with widely differing content – as calculation and realization of bioenergetics potential are two very different things. The paper points out some open questions which need to be properly addressed if the emerging new industry, bioenergetics is to reach maturity. These include issues such as the comprehensive analysis of environmental benefits and disadvantages, as well as the analysis of a social aspect, the industry’s direct and indirect effect on job creation.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History