Files

Abstract

A multinacionális láncoknál a közvetlen kisárutermelői beszállítóknak a speciális „réspiaci” termékeknél, illetve a nagy termelők között szabadon hagyott piaci réseken van mozgáslehetőségük. E termékek kivételével a közvetlen kisárutermelői beszállításoknak nincs jövője, mert elaprózott kínálattal nagy számban nem léphetnek be a beszállítói körbe. Hatékonysági követelmények miatt előbb-utóbb a hazai láncoknál is erősödik a beszerzés koncentrációja, és ez itt is csökkenti a közvetlenül beszállító kisárutermelők ma még lényegesen nagyobb lehetőségeit. A nagy üzletláncok üzletpolitikája olyan követelményeket támaszt, amelyeket a kisárutermelők a réspiaci termékek kivételével külön-külön nem tudnak teljesíteni. Ezért közös termeltető és értékesítő szervezeteket kellene létrehozniuk, vagy csatlakozniuk kellene a már működő nagyobb beszállítókhoz, TÉSZ-ekhez. Az innováció tekintetében a legnagyobb probléma a gyenge tanulási hajlandóság. Nehézkesek a kisárutermelők, nehezen szánják rá magukat a változtatásra A beszállítás növeléséhez meg kellene változtatniuk alapállásukat, hozzáállásukat, fokozni kellene tanulási és változtatási készségüket. ----------------------------------------- The opportunities of small growers as direct suppliers to multinational retail chains are limited to special niche products and gaps left open by large producers. With the exception of these products, small farmers cannot viably supply products to these buyers, as their offer is fragmented, preventing most of them from becoming a supplier. Sooner or later, focus on efficiency will cause Hungarian retail chains to also consolidate their purchasing operations. This will cut back on the opportunities for small farmers to supply them directly with their goods, even though there are significantly more such opportunities available to them at the present time. The policies followed by large retail chains include requirements which small farmers cannot meet, except for niche markets. They should therefore set up producer groups or join existing larger suppliers or producer groups. The greatest obstacle to innovation is the reluctance to learn. Small producers are cumbersome and unwilling to initiate changes. To increase their participation as a supplier, they need to review their attitude and approach, and get ready to embrace change and new information.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History