Files

Abstract

Megállapítható, hogy a tanácskozáson résztvevők véleménye a fundamentális kérdésekben közel esik egymáshoz, bár vannak még különbségek, főleg a javasolt megoldásokban. Ez – az elmúlt két évtizedet figyelembe véve – mindenképpen haladásnak tekinthető. Elmondható, hogy a komoly gondok és problémák összefogásra serkentik a közösségeket. Mindenki érzi, hogy a jelentős agrártradíciókkal rendelke¬ző hazai élelmiszer-gazdaság a jelenlegi pályán maradva alapanyag-termelő agrár¬bérmunkás országgá válhat, elvesztve versenyképességének maradékát is, teljesen kiszolgáltatva, míg az ágazat jövedelemtermelése – jó esetben is – csak a túlélésre elegendő. Elmondható, hogy még nem látható a „fény az alagút végén”, de már formá¬lódik, hogy hol is van az az alagút, amin végig kellene haladni. Avita, illetve a mosta-nában napvilágot látott elemzések megmutatták az alagút bejáratát, az MTAAgrár¬tudományok Osztályának szervezésében létrejövő stratégiának kellene megmutatni azt, hogy hogyan lehet ezen az alagúton a legkevesebb veszteséggel, a legnagyobb nyereséggel, a leggyorsabban átjutni úgy, hogy a hozott döntések eredményeként egy olyan magyarországi mező- és élelmiszer-gazdaság jöjjön létre, amilyet a rendszer¬változás után megálmodtak. ----------------------------------------- It was found that the views of the participants attending the discussion were similar about fundamental issues, although there are still differences, especially with respect to the proposed solutions. Considering the last two decades, this can be seen as progress. Serious problems and troubles stimulate cooperation within the communities. Everyone feels that if we stay on the current track, Hungarian food economy, with its long traditions in agriculture, can be reduced to a mere producer of raw materials, losing even the vestiges of its competitive edge. It would become extremely vulnerable and the revenues of the sector would only be sufficient for survival, at best. We cannot yet see the light at the end of the tunnel, but the entrance of said tunnel is becoming visible. The debate and the recently published analyses outlined the entrance of the tunnel. The strategy to be arranged by the Agricultural Sciences Department of the Hungarian Academy of Sciences should show how we could cross this tunnel in the fastest manner, with the least loss and greatest gain, so that the decisions made now lead to the emergence of an agriculture and food economy which was dreamt after the change of the political system in Hungary.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History