Files

Abstract

M. Friedman szerint a válságokat a pénzellátás egyenletességének megsértése generálja, mert a monetárszférában előidézett fluktuáció a reálszférára átterjedve ott (válság)ciklusokat eredményez. Friedman kimutatja a Philips-görbe hamis voltát, „természetes ráta” hipotézisében cáfolva azt. A munkanélküliség és az infláció között nincs kapcsolat. A pénzellátás egyenletessége mellett a pénzstabilitás kap még primátust a monetaristáknál, minden más célt megelőzve, az inflációnak a gazdasági makroszerkezetre való káros hatása miatt. ------------------- According to M Friedman crises are generated by the violation of even money supply as any fluctuations induced in the monetary sphere spreads to the real world causing (crisis) cycles. Friedman has proven the falsehood of the Phillips-curve, which he refuted in his “natural rate” hypothesis. There is no connection between unemployment and inflation. Apart from the evenness of money supply, monetarist place money stability to above all, because of the harmful effects of inflation on the economic macrostructure.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History