Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A tudásalapú, versenyképes gazdaság magas követelményeket támaszt az oktatás iránt. Napjaink szakemberei csak akkor lehetnek eredményesek, ha vállalják, hogy a folyamatos – egész életen át tartó – tanulás az egyéni életpályák megtervezésének és megvalósításának szerves részévé válik. Megfi gyelhető az agrárképzés népszerűségvesztése a kedvezőtlen megbecsülés, az alacsony fi zetés, a negatív médiapropaganda stb. miatt. Az oktatás tömegesedése és a visszaeső színvonalú előképzettség miatt minőségromlás fi gyelhető meg a pályaválasztók körében. A képzés túl sok szakon folyik. Új módszerek, a gyakorlati képzés előtérbe helyezése, megfelelő motivációs rendszer segíthet a kialakult helyzeten. A BSc-képzési rendszer a három év alatt nem ad lehetőséget az elmélyültebb elméleti felkészülésre, ugyanakkor a félév szakmai gyakorlat sem nyújt elegendő szakmai felkészültséget, munkavégzésre alkalmas jártasságot. Mindezek miatt szükséges a képzés átgondolása, a gyakorlati képzés erősítése, a szakmai háttér minimumának biztosítása. ------------------------ Knowledge-based and competitive economies raise high demands for education. Experts of today can only be successful if they undertake that lifelong learning will be a principle of planning and accomplishing of their profession. It can be observed that popularity of agricultural education has decreased because of low respect and salary of experts as well as of unfavorable publicity of their work. The preseent education has too many branches. Due to massifi cation of education and lower level of secondary school studies there is somewhat inferior quality among people choiceing a career. New teaching methods, preference of practical education and a proper system of motivations can help in this situation. The present BSc education does not make possible deeper theoretical studies during the three years, neither offers the half-year practical training enough preparedness and skills for doing the work. Therefore it is necessary to reconsider the present educational system, strengthening training of practical nature and requiring a minimum level of knowledge from beginners.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History