Files

Abstract

A Jegybank feladata a pénzstabilitás megteremtése és fenntartása, míg a többi cél (növekedés, foglalkoztatottság, egyensúly stb.) megvalósítása a gazdaságpolitikai eszköztár és intézményrendszer egyéb területeire tartozik. A pénzstabilitás primátusa ma már elfogadott a nyugati közgazdasági gondolkodásban. A valutaleértékelés kétélű fegyver, csupán az elavult exportszerkezetet konzerválja, a hatékonysági korlátok puhítása révén. A magyar gazdaság importfüggősége technikai jellegű, ezért a leértékelés csupán inflációs nyomást eredményez. Az agrárszektor részére a forint gyengülése sokkal több negatívummal járhatna, mint pozitívummal. Emelkedne az import eszközök ára, a felpörgő infláció révén szűkülne a belső piac. --------------------- Establishment and sustaining of stability of currency is the task of issuing bank while with realizing other economic targets (e.g. growth, employment, equilibrium) are dealing government regulation and institutions. Dominance of currency stability among economic indicators is today an accepted principle in western economic philosophy. Currency devaluation cuts both ways conserving outdated structure of exports through alleviation efficiency constrains. Import-dependence of Hungarian economy has a technological character therefore devaluation lead merely to inflational shock. For the agricultural sector a devaluation may cause many more negative impacts than positive ones. In such a case prices of imported inputs would rise while through more expensive foodstuffs domestic demand would be reduced.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History