000058599 001__ 58599
000058599 005__ 20181130224636.0
000058599 0247_ $$2Other$$aISSN 0046-5518
000058599 037__ $$a80-2016-384
000058599 037__ $$a80-2016-1650
000058599 041__ $$ahu
000058599 245__ $$aKözép-szigetköz állattenyésztésének helyzete és fejlesztése
000058599 246__ $$aSITUATION AND DEVELOPMENENT OF LIVESESTOCK PRODUCTION IN THE MIDDLE SZSZIGEGETKÖZ REGEGION
000058599 260__ $$c2008
000058599 269__ $$a2008
000058599 300__ $$a5
000058599 336__ $$aJournal Article
000058599 490__ $$a52
000058599 490__ $$a4
000058599 520__ $$aA Szigetközben a legnagyobb értéket maga a táj képviseli, melynek megőrzése, fenntartása, a valamikori híres állattenyésztés újraélesztése különösen nagy feladatot
ró a mezőgazdaságra, a vállalkozókra. A vizsgálatok középpontjába a szigetközi állatitermék-termékpályája állt, továbbá a térség állatitermék-előállításának vidékfejlesztésben
betölthető szerepe és lehetőségeinek feltárása szerepelt.
A vizsgálati eredményeket helyzetértékelési modell foglalta össze, mely szerint csökkent az állatállomány, a gazdaságok száma és a kibocsátott állati termékek mennyisége,
korszerűtlen a technológia és technika, a vertikális termékpálya hiányos és feszültségekkel terhelt, a gyepgazdálkodás lehetőségei kiaknázatlanok, a gazdálkodók
termelési motiváltsága alacsony színvonalú.
E
zek figyelembevételével került sor a megvalósítás lépéseit tartalmazó feladatmeghatározási
modell kidolgozására, amely számol a térségi vidékfejlesztési szervezetek
törekvéseivel, azok eddigi eredményeivel, valamint a mezőgazdaság tájmegőrző,
vidék- és falufejlesztésben betölthető sokrétű szerepével a Közép-Szigetközben.  -----------------------  In the Szigetköz region its landscape is considered as having the highest value, conservation and sustainable cultivation of this landscape as well as reviving of its once famous animal breeding is a major task for agriculture and enterpreneurs. Our analysis focused on the livestock chain and recovering
of its potential role in rural development.
Results of the analysis of initial situation have been synthetised by a model. The main statements were the followings. Number of farms, animals and livestock output decreased. Production technologies
are outdated, utilization of pastures and producer’s motivation are low, among vertical elements
of the livestock chain there have been imperfections and tense situations.
These statements were taken into consideration in development of the second model which served
for determination of future tasks. This model contains aspirations and hitherto results of rural development organizations as well as multifunctional role of agriculture which it fulfils in landscape
conservation and rural development of this region.
000058599 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2010-02-27T12:02:38Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000058599 650__ $$aCommunity/Rural/Urban Development
000058599 650__ $$aLivestock Production/Industries
000058599 6531_ $$aSzigetköz
000058599 6531_ $$aállati termék
000058599 6531_ $$amodellalkotási eljárások
000058599 6531_ $$avidékfejlesztési stratégia
000058599 6531_ $$afejleszthető területek
000058599 6531_ $$aregion Szigetköz
000058599 6531_ $$alivestock products
000058599 6531_ $$amodelling procedures
000058599 6531_ $$arural development
strategy
000058599 6531_ $$aprosperous areas
000058599 700__ $$aHorvath, Eszter
000058599 773__ $$d2008$$j 52$$k 4$$o334$$q329$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000058599 8564_ $$s205228$$uhttps://ageconsearch.umn.edu/record/58599/files/Horvath.pdf
000058599 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/58599
000058599 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:58599$$pGLOBAL_SET
000058599 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2010-02-27T12:06:04Z
No. of bitstreams: 1
Horvath.pdf: 205228 bytes, checksum: 199dbe05c14cc25812c26670aa41fe31 (MD5)
000058599 912__ $$nMade available in DSpace on 2010-02-27T12:06:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Horvath.pdf: 205228 bytes, checksum: 199dbe05c14cc25812c26670aa41fe31 (MD5)
  Previous issue date: 2008
000058599 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 52, Number 4, 2008
000058599 980__ $$a80