Files

Abstract

Budapesten és Győrben végzett, négyszáz fős megkérdezésen alapuló ökonometriai és hagyományos statisztikai feldolgozásból származó adatok alapján megállapítható, hogy az ökológiai gazdálkodásból származó termékek iránti városi fogyasztói igényt a földrajzi hely, a megkérdezettek neme, az iskolai végzettség és a jövedelmi helyzet befolyásolta. Az ökotermék-fogyasztás elősegítése és ösztönzése, az állandó és alkalmi fogyasztók bázisának erősítése, a potenciális vásárlók megnyerése érdekében olyan célirányos ismeretterjesztő marketingprogramok megvalósítása javasolható, amelyek széles körben ismertté teszik az ökotermékek tulajdonságait, megbízhatóságát és minőségét. - Data derived from the processing of econometric and traditional statistics based on questions put to 400 people in Budapest and Győr, shows that urban consumer demand for produce from organic farms is influenced by geographical location, gender, educational qualifications and income. In the interests of encouraging organic produce consumption, strengthening the base of regular and occasional consumers, and winning over potential new customers, we recommend implemengazdálkodás tation of a targeted, awareness-raising marketing programme that informs a wide circle of the characteristics, trustworthiness and quality of organic produce.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History