Files

Abstract

Az EU tagállamai mindenben különböznek, de azonosak a közösséghez való tartozásban. Az eltérő adottságok, fejlettségi szint, hagyományok, értékek és érdekek közös nevezőre hozása kompromisszumok révén valósul meg. A közelmúltban azonban olyan újabb változások jelentek meg az EU-ban, melyek az agrárszférát, annak érdekeit és megoldásait gyökeresen átrendezhetik. - The EU member states have nothing in common except that they all belong to the community. The reconciliation of diverse conditions, stages of development, traditions, values and interests takes place via compromise. Recently, however, new changes have appeared within the EU, which could fundamentally alter the agricultural sector and its interests and solutions. Summary

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History